Hệ thống chương trình tiêu chuẩn

Với 109+ năm kinh nghiệm huấn luyện năng lực cho Lãnh đạo, Quản lý trên toàn cầu, hệ thống Chương trình Tiêu chuẩn của Dale Carnegie là nhóm giải pháp tiên phong tạo ra những thay đổi rõ rệt trong kết quả kinh doanh và công việc của đội nhóm, cá nhân, giúp Lãnh đạo Bứt phá, Quản lý Vượt trội để xây dựng một Đội ngũ Gắn kết, Kinh doanh Bền vững.

Lộ trình phát triển

Lãnh đạo tạo Đột phá

Là chương trình nền tảng, cốt lõi và lâu đời nhất; giúp khơi dậy tiềm năng trong mỗi học viên, vượt qua giới hạn của chính mình để đạt được các mục tiêu phát triển mang tính đột phá trong lãnh đạo.

Năng lực Lãnh đạo hướng đến
Hành động & Kết quả:
Khai mở Tài năng Đội ngũ

Là chương trình dành cho vị trí quản lý hướng tới phát triển chiến lược, mục tiêu đổi mới, nâng cao sức mạnh gắn kết, tiềm năng của các cá nhân và thúc đẩy sức mạnh của đội ngũ để đạt được kết quả đột phá cho tổ chức.

Năng lực Trình bày
Thực tiễn và Truyền cảm hứng

Là chương trình giúp lãnh đạo, quản lý phát huy năng lực thuyết trình, trình bày có sức thuyết phục, ảnh hưởng và truyền cảm hứng.

Lãnh đạo tạo Gắn kết

Là chương trình sẽ trang bị cho học viên những công cụ mới để gây sức ảnh hưởng lớn hơn đến đội ngũ và tổ chức, tạo sự gắn kết cao nhất trong môi trường làm việc.

Lợi thế Bán hàng

Là chương trình cung cấp quy trình bán hàng hiệu quả, truyền cảm hứng cho đối tượng tiềm năng một cách khéo léo, giúp xây dựng các mối quan hệ với khách hàng để đem lại nhiều thành công cho tổ chức

Đào tạo Giảng viên Chuyên nghiệp

Là chương trình được thiết kế dành cho đội ngũ giảng viên nội bộ; các lãnh đạo, quản lý đang huấn luyện đội ngũ kế thừa; giúp học viên tìm hiểu và phát triển năng lực cần thiết của chuyên gia huấn luyện nội bộ.

Lãnh đạo Đội ngũ Thích ứng Linh hoạt

Là chương trình dành cho đội ngũ lãnh đạo trung và cao cấp; giúp các tổ chức hiểu rõ các khía cạnh của con người trong thay đổi và ứng dụng, dẫn dắt đội ngũ trong triển khai năng lực thích ứng linh hoạt

Đăng ký nhận tư vấn

Chuỗi chương trình
Lãnh đạo tạo Gắn kết

Trong 7 Chương trình Tiêu chuẩn đã được đăng ký Bản quyền tác giả (những chương trình nổi tiếng nhất được huấn luyện trong tất cả các hệ thống giải pháp của Dale Carnegie toàn cầu), có 4 chương trình thuộc Chuỗi chương trình Lãnh đạo tạo Gắn kết với các năng lực được phát triển từ nền tảng đến nâng cao:

  1. Lãnh đạo tạo Đột phá
  2. Năng lực Lãnh đạo và Quản lý hướng đến Hành động và Kết quả: Khai mở Tài năng của đội ngũ.
  3. Năng lực Trình bày Thực tiễn và Truyền cảm hứng
  4. Lãnh đạo tạo Gắn kết

Chuỗi chương trình sẽ giúp học viên nâng cao năng lực Lãnh đạo một cách bao quát với tư duy tổng thể, sự tự tin trong vai trò lãnh đạo và quản lý, khả năng truyền cảm hứng, tạo động lực cho toàn đội ngũ, khả năng dẫn dắt, truyền đạt những mục tiêu định hướng của ban lãnh đạo cấp cao đến nhân viên cấp dưới và định hướng, phát triển đội ngũ để đạt được những mục tiêu của học viên và tổ chức đã đề ra.

Là chương trình nền tảng, cốt lõi và lâu đời nhất; giúp khơi dậy tiềm năng trong mỗi học viên, vượt qua giới hạn của chính mình để đạt được các mục tiêu phát triển mang tính đột phá trong lãnh đạo.

Đăng ký nhận tư vấn Xem chi tiết