Mô tả chung về chương trình

Các nhân viên và đội ngũ của bạn đang mong muốn nhận sự giúp đỡ từ bạn.

Với cách tiếp cận độc đáo tập trung vào mối quan hệ của Dale Carnegie về phát triển năng lực lãnh đạo sẽ cung cấp cho bạn một bộ công cụ toàn diện để giúp bạn trở thành người lãnh đạo kiểu mẫu cần có trong thời đại này. Chương trình đề cập những kỹ năng đặc biệt quan trọng và các hành vi (đã được chứng minh) mà các nhà lãnh đạo cần có, đồng thời tập trung vào việc áp dụng các thái độ đúng đắn để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi.

Tiếp thu đầy đủ những năng lực mà bạn cần và làm việc thông qua Mô Hình Lãnh Đạo Thành Công của Dale Carnegie để tận dụng tối đa nguồn nhân sự của bạn. Tham gia với chúng tôi tại chương trình Năng lực lãnh đạo hướng đến hành động và kết quả: Khai mở Tài năng của đội ngũ.

  1. Trách nhiệm: Trung thực và Chính trực; Kiểm soát tiến độ để đạt mục tiêu; Ra quyết định hiệu quả
  2. Tư duy chiến lược: Đổi mới; Giải quyết vấn đề; Tập trung đến tương lai
  3. Tự nhận thức: Sự tự tin
  4. Tập trung vào người khác: Truyền cảm hứng; Giao tiếp hiệu quả; Phối hợp hợp tác; Điều phối thay đổi; Thúc đẩy gắn kết đội ngũ; Thúc đẩy tinh thần đồng đội

Đăng ký ngay

Mục tiêu chương trình

Lợi ích độc đáo

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ®

Lộ trình Phát triển Năng lực của Dale Carnegie bao gồm 5 phần chính: Đầu Vào (Input), Nhận thức (Awareness), Trải Nghiệm (Experiences), Duy trì (Sustainment) và Đầu Ra (Output). Chúng tôi biết rằng, các thành phần này là rất cần thiết cho việc thiết kế và phân phối các chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng một lộ trình học tập liên tục cho những người tham gia để thúc đẩy kết quả của các tổ chức một cách hiệu quả nhất.

PHƯƠNG PHÁP "HUẤN LUYỆN TẠI THỜI ĐIỂM"

Điểm độc đáo trong phương pháp huấn luyện chỉ có ở Dale Carnegie là phương pháp “Huấn luyện ngay tại thời điểm”, Nghĩa là Chuyên gia huấn luyện sẽ chỉ ra các thói quen hoặc khuynh hướng không hiệu quả ngay khi nó xảy ra, định hướng hoặc chỉnh sửa lại và sau đó ngay lập tức huấn luyện cách thực hiện đúng. Điều này luôn đảm bảo học viên có được những thay đổi trong hành vi một cách rõ ràng trong thời gian ngắn nhất.

Đăng ký nhận tư vấn

Lịch chương trình trực tiếp

10/08/2024 Trực tiếp tại Hồ Chí Minh   10,17,24/08
  08:30 - 17:00
  25 Đăng ký ngay

Cảm nhận của học viên