Dale Carnegie Việt Nam

Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm

Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm

Dale Carnegie Việt Nam (Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm) thành lập năm 2007, là đại diện độc quyền và duy nhất tại Việt Nam được phép nội địa hóa và triển khai mọi hệ thống giải pháp phát triển năng lực của Dale Carnegie toàn cầu.

Xem chi tiết

Vui lòng để lại thông tin để nhận được tư vấn miễn phí
các chương trình huấn luyện của Dale Carnegie Việt Nam