Mô tả chung về chương trình

Năng lực Trình bày Thực tiễn và Truyền cảm hứng ® là một trong những chương trình cốt lõi và lâu đời nhất của Dale Carnegie. Chương trình giúp học viên trở thành những người thuyết trình tự tin, truyền cảm hứng và có khả năng ứng phó với mọi tình huống, mọi loại khán giả.

  1. Trình bày thuyết phục và truyền cảm hứng: Trình bày rõ ràng, súc tích, thuyết phục và truyền cảm hứng, thúc đẩy người khác thay đổi và hành động hướng đến những thông điệp của chúng ta chia sẻ.
  2. Phản hồi trong những tình huống căng thẳng: Thể hiện sự tự tin, điềm tĩnh và chuyên nghiệp trong mọi tình huống đặc biệt là trong những tình huống tranh luận căng thẳng.

Đăng ký ngay

Mục tiêu chương trình

Lợi ích độc đáo

Mô hình biến đổi

Giúp học viên có thể tạo ra sự thay đổi trong cả cảm xúc/ tư duy và hành vi biểu hiện trong những tình huống thực tiễn được cam kết.

Huấn luyện một kèm một

Là cơ hội trải nghiệm quy trình huấn luyện cá nhân với CGHL thông qua ít nhất 4 – 5 bài trình bày trong suốt hai ngày cho mỗi học viên.

Phương pháp "Huấn luyện ngay tại thời điểm"

CGHL chỉ ra các thói quen/khuynh hướng chưa hiệu quả, định hướng/chỉnh sửa và hướng dẫn cách thực hiện ngay lập tức.

Đăng ký nhận tư vấn

Lịch chương trình trực tiếp

02/12/2021 Trực tuyến   02,03, sáng 04/12/2021
  09:00-17:30
  15 Đăng ký ngay
10/03/2022 Trực tiếp   10,11/03/2022
  08:30-17:30
  15 Đăng ký ngay
14/04/2022 Trực tiếp   14,15/04/2022
  08:30-17:30
  15 Đăng ký ngay
25/05/2022 Trực tiếp   25,26/05/2022
  08:30-17:30
  15 Đăng ký ngay
07/07/2022 Trực tiếp   07,08/07/2022
  08:30-17:30
  15 Đăng ký ngay

Cảm nhận của học viên