Mô tả chung về chương trình

Giải pháp Lãnh đạo tổ chức Thành công vượt Khủng hoảng:

  • Giải pháp hoàn toàn mới của Dale Carnegie Việt Nam
  • Từ mô hình nghiên cứu định hướng lãnh đạo của Dale Carnegie toàn cầu
  • Với trải nghiệm lãnh đạo và triển khai thực tế từ Chuyên gia Huấn luyện

  1. Khác biệt:Tạo nên sự khác biệt cho doanh nghiệp
  2. Làm chủ: Mạnh mẽ làm chủ và vượt qua khủng hoảng
  3. Phục hồi: Phục hồi linh hoạt, nhanh chóng với biến động
  4. Bền vững: Xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững

Đăng ký ngay

Mục tiêu chương trình

Lợi ích độc đáo

Mô hình nghiên cứu Định hướng lãnh đạo của Dale Carnegie toàn cầu

Nền tảng chương trình được xây dựng dựa trên sự kết hợp độc đáo của 2 yếu tố đảm bảo thành công

Trải nghiệm lãnh đạo và triển khai thực tế từ Chuyên gia Huấn luyện

Nền tảng chương trình được xây dựng dựa trên sự kết hợp độc đáo của 2 yếu tố đảm bảo thành công

Đăng ký nhận tư vấn

Lịch chương trình trực tiếp

26/06/2023 Trực tiếp   26,27/06/2023
  08:30 - 17:00
  25 Đăng ký ngay

Cảm nhận của học viên