Mô tả chung về chương trình

Lãnh đạo Đội ngũ Thích ứng Linh hoạt (Agile Leadership - AL) là chương trình thứ tư, cũng là chương trình huấn luyện cuối cùng trong Lộ trình Lãnh đạo Khai tạo Nội lực. Chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa mô hình nghiên cứu định hướng lãnh đạo của Dale Carnegie, với trải nghiệm lãnh đạo, kinh nghiệm triển khai thực tế của Chuyên gia Huấn luyện có chuyên môn sâu và thực tiễn tại các tập đoàn lớn trên thế giới. Chương trình tạo môi trường lý tưởng giúp trang bị cho người lãnh đạo và quản lý cấp cao tư duy, tầm nhìn và phương pháp luận để dẫn dắt và làm chủ những thay đổi mang tính chiến lược trong bối cảnh của thế giới VUCA, công nghệ và chuyển đổi số. Mô hình Thích ứng Linh hoạt và các đòn bẩy cũng đồng thời khai thác các khía cạnh tích cực liên quan đến con người và đội ngũ, kết hợp các nguyên tắc dẫn dắt thay đổi nhằm giúp thúc đẩy sự thay đổi mang tính bền vững cho đội ngũ và tổ chức trong quá trình phát triển và chuyển đổi. 

Cùng với 3 mục tiêu đã đạt được từ 3 chương trình huấn luyện trước thuộc Lộ trình, chương trình hướng đến giúp người lãnh đạo tổng hòa sức mạnh đã được khai tạo từ từng cá nhân, tạo thành sức mạnh của tập thể để phát triển bền vững trong bối cảnh VUCA và môi trường làm việc đa thế hệ. Người lãnh đạo có nội lực cần đóng vai trò then chốt trong việc tổng hòa sức mạnh đội ngũ để tạo nên bản lĩnh của một đội ngũ gắn kết có khả năng thích ứng linh hoạt trước mọi sự thay đổi.

Đăng ký ngay

Mục tiêu chương trình

Lợi ích độc đáo

Mô hình nghiên cứu Định hướng lãnh đạo của Dale Carnegie toàn cầu

Nền tảng chương trình được xây dựng dựa trên sự kết hợp độc đáo của 2 yếu tố đảm bảo thành công

Trải nghiệm lãnh đạo và triển khai thực tế từ Chuyên gia Huấn luyện

Nền tảng chương trình được xây dựng dựa trên sự kết hợp độc đáo của 2 yếu tố đảm bảo thành công

Đăng ký nhận tư vấn

Lịch chương trình trực tiếp

25/06/2024 Trực tiếp   25,26,27/06/2024
  08:30 - 17:00
  25 Đăng ký ngay

Cảm nhận của học viên