Mô tả chung về chương trình

Thái độ và hành động của các lãnh đạo cấp cao ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần làm việc và cam kết của nhân viên. Tất cả các khía cạnh của giao tiếp và tương tác với cổ đông, khách hàng và đội ngũ phải thể hiện tính nhất quán, dựa trên nền tảng sự tự tin và quyết đoán trong việc truyền đạt tầm nhìn và triết lý lãnh đạo của họ. Một khi lãnh đạo tự nhận thức được mình là ai, biết mình muốn gì, nhận diện rõ được cảm xúc của bản thân trong nhiều bối cảnh khác nhau và hiểu rõ tác động của tư duy và hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào, họ sẽ có thể "lãnh đạo bản thân với sự nguyên mẫu và chính trực" một cách chiến lược, sâu sắc, và chủ đích, từ đó giúp chúng ta lãnh đạo đội ngũ và tổ chức một cách đúng đắn.

Đăng ký ngay

Mục tiêu chương trình

Lợi ích độc đáo

Mô hình biến đổi

Giúp học viên có thể tạo ra sự thay đổi trong cả cảm xúc/tư duy và hành vi biểu hiện trong những tình huống thực tiễn được cam kết.

Phương pháp "Nhìn nhận những giá trị bên trong"

Giúp học viên khai mở thế giới nội tâm nhằm nâng cao và củng cố niềm tin tuyệt đối vào bản thân.

Phương pháp "Huấn luyện ngay tại thời điểm"

CGHL chỉ ra các thói quen/khuynh hướng chưa hiệu quả, định hướng/chỉnh sửa và hướng dẫn cách thực hiện ngay lập tức.

Đăng ký nhận tư vấn

Lịch chương trình trực tiếp

Cảm nhận của học viên