TẠO DỰNG NIỀM TIN, SỰ TÍN NHIỆM VÀ TÔN TRỌNG

TẠO DỰNG NIỀM TIN, SỰ TÍN NHIỆM VÀ TÔN TRỌNG - Build Trust, Credibility and Respect

Nghiên cứu của Dale Carnegie đã chỉ ra rằng yếu tố kích hoạt cảm xúc thúc đẩy sự gắn kết của nhân viên là sự tin tưởng. Tuy nhiên, một số thống kê cho thấy đến 40% nhân viên không thật sự có niềm tin vào lãnh đạo. Điều này tạo ra một câu hỏi hóc búa, bởi mâu thuẫn nằm ở chỗ nhân viên được tạo động lực khi được làm việc trong một môi trường đáng tin cậy, nhưng phần lớn lại không cảm nhận được nền tảng quan trọng này trong môi trường làm việc hiện tại của họ. Để cải thiện, các lãnh đạo cần phải thúc đẩy văn hóa tin cậy và trước hết là xây dựng niềm tin giữa mình và đội nhóm của mình. Mối quan hệ dựa trên niềm tin sẽ tạo ra sự tín nhiệm và tôn trọng, từ đó thúc đẩy văn hóa làm việc hết sức mình cùng nhau.


Trong chương trình này, bạn sẽ được học sự khác biệt giữa niềm tin, sự tín nhiệm và tôn trọng, cũng như những góc cạnh khác nhau của 3 yếu tố nền tảng này có thể giúp bạn phát triển đội ngũ lên những tầm cao mới trong năng lực của họ. Xây dựng và khôi phục niềm tin là không dễ dàng nhưng khi áp dụng các kỹ thuật và công cụ phù hợp sẽ tạo ra một môi trường lành mạnh gắn kết và giữ chân được nhân viên.

MỤC TIÊU ĐỘT PHÁ VÀ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI THAM DỰ:

  • Làm quen với vòng tuần hoàn của sự phát triển.
  • Thấu hiểu được mối quan hệ giữa sự tin tưởng, tín nhiệm và sự tôn trọng.
  • Giảm thiểu những yếu tố gây chia rẽ và khôi phục niềm tin đã bị mất.
  • Áp dụng các nguyên tác để xây dựng một môi trường làm việc dựa trên sự tin tưởng.

Chương trình Huấn luyện nổi bật