Chiến lược giải quyết mâu thuẫn đội nhóm

Để luôn thành công trong môi trường kinh doanh hiện đại ngày nay, người lãnh đạo thường xuyên phải đối mặt với các tình huống gây tranh cãi tạo ra những mâu thuẫn trong đội ngũ. Là một nhà lãnh đạo, việc gắn kết mỗi thành viên trong nhóm để luôn đạt được những kết quả xuất sắc là điều thiết yếu. Mỗi người có tính cách và những ý tưởng khác nhau, thế nên việc diễn ra mâu thuẫn không phải là điều “có thể”, mà đây là sự hiển nhiên cần giải quyết.

Khi bạn hiểu được những chiến lược khác nhau trong việc giải quyết mâu thuẫn, bạn sẽ dễ dàng nhìn nhận thấy mọi thứ từ quan điểm của người khác, tạo được sự gắn kết đối với các thành viên trong nhóm, và giải quyết các tình huống khó khăn hiệu quả trước khi điều này làm cản trở sự tiến bộ của toàn đội ngũ – đặc biệt về việc mất mát nhân sự.

Tài liệu chuyên sâu này cung cấp 11 bước để thực hiện chiến lược “đôi bên cùng có lợi” giúp nhà Lãnh đạo/Quản lý giải quyết mâu thuẫn đội nhóm.

Bên cạnh Tài liệu chuyên sâu, Anh/Chị có thể tham khảo thêm chuỗi Talk Online và Breakfast & Business Discussion - BBD (Chuỗi Ăn sáng và Thảo luận) mang đến điểm chạm sâu sắc dành riêng cho các Lãnh đạo và Quản lý với những chuyên đề thực tế, đa chiều, và khả năng áp dụng cao. Tham khảo TẠI ĐÂY.

Tải về

Bài viết mới

SD 1: Hoạch định Chiến lược
SD 1: Hoạch định Chiến lược
CC 1: Văn hóa Tổ chức
CC 1: Văn hóa Tổ chức
EG 1: Quản trị Trải nghiệm Nhân viên
EG 1: Quản trị Trải nghiệm Nhân viên
CBDS 1: Biến đổi Năng lực Cá nhân
CBDS 1: Biến đổi Năng lực Cá nhân
Cam kết
Cam kết "Chất lượng Quốc tế - Tác động Toàn cầu - Giá cả Địa phương" từ Dale Carnegie Việt Nam
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu