Giải phóng tiềm năng con người

Tối đa năng suất làm việc của đội ngũ luôn là mục tiêu đau đáu của mọi nhà quản lý, lãnh đạo. Nhưng rõ ràng, đó chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Để giải quyết vấn đề này, nhà quản lý, lãnh đạo cần xác định rõ nguyên nhân và có những cách thức phù hợp với từng đối tượng và mục tiêu trước khi bắt tay vào việc.

Với kinh nghiệm làm việc với hàng triệu lãnh đạo, quản lý, các đội ngũ ở hàng nghìn công ty, tổ chức, mô hình kinh doanh khác nhau trong 100 năm qua trong toàn cầu, chúng tôi xin trân trọng gửi đến anh, chị những thành quả của nghiên cứu liên quan trong tài liệu "Giải phóng Tiềm năng con người"

Tải về

Bài viết mới

Harmonizing Hearts and Minds: A Triumph in Eastern Conference Hemisphere of Dale Carnegie
Harmonizing Hearts and Minds: A Triumph in Eastern Conference Hemisphere of Dale Carnegie
Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại
Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
[Ho Chi Minh City & Hanoi] Organizational Development Specialist (Sale Consultant)
[Ho Chi Minh City & Hanoi] Organizational Development Specialist (Sale Consultant)
Talk Khơi nguồn Cảm hứng: Thổi bùng Ngọn lửa Nhiệt huyết trong Bạn
Talk Khơi nguồn Cảm hứng: Thổi bùng Ngọn lửa Nhiệt huyết trong Bạn
HỘI THẢO TRẢI NGHIỆM LỘ TRÌNH
HỘI THẢO TRẢI NGHIỆM LỘ TRÌNH "LÃNH ĐẠO KHAI TẠO NỘI LỰC"