Phản hồi Mang tính Xây dựng

Trong nghiên cứu gần đây của Dale Carnegie về mức độ gắn kết của nhân viên, nhiều nhân sự đã chia sẻ rằng: trong môi trường làm việc, thái độ và hành động của người giám sát trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến mức độ gắn kết và cảm xúc. Nếu những quản lý muốn tránh việc nhân viên thiếu gắn kết, họ nên nắm bắt cách đưa ra những góp ý và phản hồi mang tính xây dựng, đồng thời tránh gây tổn thương đến lòng tự trọng của nhân viên. Bằng việc đưa ra những phản hồi mang tính xây dựng, người quản lý sẽ trở nên hiệu quả và sẽ đạt được các mục tiêu nêu trên.

Mục tiêu cuối cùng của việc phản hồi mang tính xây dựng không chỉ là hỗ trợ và điều chỉnh giúp nhân viên có được sự thấu hiểu về công ty một cách phù hợp nhằm đạt tới các mục đích chung của tổ chức, mà còn là một phương thức để khiến nhân viên cảm thấy nhiệt huyết, gắn kết, và luôn được hỗ trợ. Mặc dù thế, những hành động sai phải được điều chỉnh là điều cần thiết. Vì việc giải quyết các lỗi sai hay xung đột thường là một quá trình khó nhằn cho các quản lý.

Tài liệu này sẽ cung cấp những lời khuyên để phản hồi mang tính xây dựng trong đội ngũ.

Tải về

Bài viết mới

Harmonizing Hearts and Minds: A Triumph in Eastern Conference Hemisphere of Dale Carnegie
Harmonizing Hearts and Minds: A Triumph in Eastern Conference Hemisphere of Dale Carnegie
Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại
Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
[Ho Chi Minh City & Hanoi] Organizational Development Specialist (Sale Consultant)
[Ho Chi Minh City & Hanoi] Organizational Development Specialist (Sale Consultant)
Talk Khơi nguồn Cảm hứng: Thổi bùng Ngọn lửa Nhiệt huyết trong Bạn
Talk Khơi nguồn Cảm hứng: Thổi bùng Ngọn lửa Nhiệt huyết trong Bạn
HỘI THẢO TRẢI NGHIỆM LỘ TRÌNH
HỘI THẢO TRẢI NGHIỆM LỘ TRÌNH "LÃNH ĐẠO KHAI TẠO NỘI LỰC"