DC ASEAN Newsletter 2023 Edition 1 - NOVO

The mission of the Newsletter is to interview case studies and best practices from each country in Southeast Asia, providing readers with an objective view, trends, and experiential learning, sharing and applying of the represented business in that country. This is also an opportunity for Dale Carnegie and its partners to listen and spread valuable and practical messages to the business community in the region.

(Mục tiêu của ASEAN Newsletter là phỏng vấn về các case study, các best practices của từng quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, từ đó cung cấp cho độc giả cái nhìn khách quan, xu hướng, học hỏi kinh nghiệm về chủ đề được chọn thông qua sự trải nghiệm, chia sẻ và ứng dụng của doanh nghiệp đại diện tại quốc gia đó. Đây cũng là cơ hội để Dale Carnegie được lắng nghe và cùng với các đối tác của mình lan tỏa thông điệp hữu ích, có giá trị thực tiễn đến với cộng đồng doanh nhân trong khu vực)

 

In each issue of the Newsletter, ASEAN will provide a set of suggested questions directly related to the topic to support and stimulate information flow for Contributors. Based on these interview questions from Dale Carnegie, Contributors will prepare their articles in various forms, which may be answering the questions, expressing personal opinions on the issue, or sharing relevant business applications.

(Ở mỗi số Newsletter, ASEAN sẽ đưa ra bộ câu hỏi gợi ý liên quan trực tiếp đến chủ đề nhằm hỗ trợ, khơi gợi mạch thông tin cho các Contributor. Từ những gợi ý là các câu hỏi phỏng vấn của Dale Carnegie, Contributor sẽ chuẩn bị bài viết ở nhiều hình thức khác nhau, có thể là trả lời câu hỏi nêu trên, nói lên quan điểm tâm đắc trong về vấn đề hoặc chia sẻ những ứng dụng của doanh nghiệp có liên quan đến chủ đề)

 

The content of DC ASEAN Newsletter 2023 will be presented in English.

(Nội dung của bài DC ASEAN Newsletter 2023 sẽ được thể hiện bằng tiếng Anh)

Tải về

Bài viết mới

Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại
Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
Người Trồng Rừng Dale Carnegie Việt Nam - Chúng tôi là ai?
Người Trồng Rừng Dale Carnegie Việt Nam - Chúng tôi là ai?
Lãnh đạo tạo Đột phá
Lãnh đạo tạo Đột phá
Khai mở Tài năng Đội ngũ
Khai mở Tài năng Đội ngũ
Năng lực Trình bày <br>Thực tiễn và Truyền cảm hứng
Năng lực Trình bày
Thực tiễn và Truyền cảm hứng