Phát triển Đội ngũ Lao động có Sức Bền và Sức bật: Cách Tổ chức Phát triển trong Nghịch cảnh

Môi trường kinh doanh hiện nay đầy rẫy những thất bại và thách thức không lường trước. VUCA (Volatility - Biến động, Uncertainty - Không chắc chắn, Complexity - Phức tạp, Ambuguity - Mơ hồ) trở thành trạng thái bình thường mới, và là nhân tố tác động tiềm năng của những khủng hoảng trầm trọng không thể chối cãi được như sốc thị trường, sự bất ổn của chính phủ, và những đại dịch đang hoành hành. Rất ít người trong chúng ta có thể thay đổi môi trường mà chúng ta đang hoạt động; mà đại đa số chúng ta chỉ có thể kiểm soát cách chúng ta chuẩn bị cho nó và phản ứng lại với nó mà thôi.

Xây dựng một tổ chức có sức bền và sức bật cao, giúp khả năng "phục hồi" thành công và phát triển từ những biến cố bất lợi đang dần trở thành một chiến lược tối quan trọng. Đối với những lãnh đạo hy vọng thúc đẩy và tăng tốc kết quả kinh doanh và tận dụng được sự thay đổi và sự không chắc chắn, chiến lược này đã chuyển từ mong muốn cao sang hoàn toàn rất quan trọng.

Nghiên cứu trong lĩnh vực sức bền và sức bật (vì nó liên quan đến môi trường làm việc) tương đối mới, nhưng đang phát triển nhanh. Trong tài liệu chuyên sâu này, chúng tôi kiểm tra các bằng chứng hiện có xung quanh tiền đề và kết quả của khả năng sức bền và sức bật ở cấp độ cá nhân, đội nhóm và tổ chức, cũng như kết quả của khảo sát gần đây được thực hiện bởi Dale Carnegie với hơn 6.500 nhân viên trên 20 quốc gia trên thế giới và những gì họ đề xuất các lãnh đạo có thể làm để đảm bảo đội ngũ nhân viên sẵn sàng hành động dưới áp lực to lớn từ những nghịch cảnh phát sinh.

Tải về

Bài viết mới

Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại
Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
Người Trồng Rừng Dale Carnegie Việt Nam - Chúng tôi là ai?
Người Trồng Rừng Dale Carnegie Việt Nam - Chúng tôi là ai?
Lãnh đạo tạo Đột phá
Lãnh đạo tạo Đột phá
Khai mở Tài năng Đội ngũ
Khai mở Tài năng Đội ngũ
Năng lực Trình bày <br>Thực tiễn và Truyền cảm hứng
Năng lực Trình bày
Thực tiễn và Truyền cảm hứng