Quản trị sự Thay đổi trong Đội ngũ

Dành cho các nhà lãnh đạo trong việc quản trị sự thay đổi nơi làm việc:

Tham gia vào sự thay đổi nơi công sở là một trải nghiệm khó đoán trước, bởi vì những quy trình và con người trong đó rất đa dạng cũng như cách họ trải qua sự thay đổi. Hiếm khi hai cá nhân có cùng một cách phản ứng trước sự thay đổi. Cùng một sự thay đổi nhưng được áp dụng ở những mảng khác nhau của một tổ chức có thể tạo nên những kết quả khác biệt rõ ràng.

Mô hình Sự thay đổi của tổ chức Dale Carnegie có thể giúp những nhà lãnh đạo chuẩn bị cho sự thay đổi, gắn kết nhân viên qua sự thay đổi đó và hướng tới những kết quả tích cực. Mô hình này còn cho phép những nhà lãnh đạo có thể tiếp cận có định hướng tới sự thay đổi của tổ chức, trong khi vẫn giữ được sự linh hoạt trong quá trình thực hiện. Mô hình này bắt đầu tại điểm mà tổ chức nhận ra một động cơ cho sự thay đổi.

 

Tải ngay Tài liệu Nghiên cứu Quản trị Sự thay đổi từ Dale Carnegie.

Tải về

Bài viết mới

Cam kết
Cam kết "Chất lượng Quốc tế - Tác động Toàn cầu - Giá cả Địa phương" từ Dale Carnegie Việt Nam
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
Cơ hội nhận HỖ TRỢ GIÁ LỚN trong 3 THÁNG CUỐI CÙNG từ các Giải pháp Tiêu chuẩn của Dale Carnegie
Cơ hội nhận HỖ TRỢ GIÁ LỚN trong 3 THÁNG CUỐI CÙNG từ các Giải pháp Tiêu chuẩn của Dale Carnegie
Người Trồng Rừng Dale Carnegie Việt Nam - Chúng tôi là ai?
Người Trồng Rừng Dale Carnegie Việt Nam - Chúng tôi là ai?
Lãnh đạo tạo Đột phá
Lãnh đạo tạo Đột phá
Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại
Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại