Đối tác Nghiên cứu Định hướng Lãnh đạo - Xây dựng quan hệ Hợp tác Chiến lược hướng đến Phát triển Bền vững

Với tầm nhìn Xây dựng Sức mạnh Nội tại - Empower the Inner Power cho Hệ sinh thái phát triển bền vững và mãi thanh xuân, Dale Carnegie Việt Nam đẩy mạnh các hợp tác chiến lược dựa trên nền tảng các Nghiên cứu Định hướng Lãnh đạo từ Dale Carnegie toàn cầu.

Xây dựng Sức mạnh Nội tại - Empower the Inner Power

15 năm tự hào học tập, trưởng thành và cống hiến trong dòng chảy lịch sử 111 năm của Dale Carnegie toàn cầu, Dale Carnegie Việt Nam (DCVN) đã dần nuôi dưỡng trong mình hoài bão về một giai đoạn 15 năm tiếp nối đầy khát vọng và sứ mệnh “Xây dựng Sức mạnh Nội tại” của những Người Trồng Rừng, nhằm kiến tạo nên một hệ sinh thái rừng (của những doanh nghiệp và lãnh đạo, quản lý) đầy nội lực và phát triển bền vững tại Việt Nam. 


Chào mừng đến với Khu rừng của những Nội lực và những Người Trồng Rừng nơi đây.

Với Khu rừng nội lực này, Dale Carnegie nỗ lực tìm kiếm các đối tác có cùng mục tiêu và hệ giá trị, để từ đó cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững, tạo nền tảng cho người Lãnh đạo/Quản lý thông qua các Nghiên cứu Định hướng lãnh đạo độc quyền của Dale Carnegie trên toàn cầu.

Hợp tác Định hướng Lãnh đạo - Thought Leadership Partnership 

Dale Carnegie và Đối Tác hướng đến một hợp tác chiến lược với mục đích:

 • Nâng cao năng lực xây dựng, gìn giữ, và phát triển văn hóa kinh doanh dành cho các doanh nghiệp và nội lực, bản lĩnh, tư duy chiến lược cho các lãnh đạo doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam theo chuẩn mực và điển hình thành công của quốc tế.

 • Kế thừa, kiến tạo, nuôi dưỡng và lan tỏa môi trường kinh doanh phát triển toàn diện mang bản sắc văn hóa của Việt Nam thông qua các chiến lược cố vấn, tư vấn cho Đối Tác và những dự án triển khai giúp xây dựng cộng đồng doanh nhân có chuẩn mực đồng bộ.

 Mục tiêu Chiến lược của mối quan hệ hợp tác bền vững này nhằm:

 • Mở rộng tầm ảnh hưởng và ảnh hưởng tích cực: Mở rộng phạm vi tầm ảnh hưởng có giá trị của cả hai bên, đồng thời tạo ra tác động tích cực đối với mỗi cá nhân và doanh nghiệp tham gia.

 • Xây dựng và củng cố uy tín thương hiệu: Hợp tác chặt chẽ, xây dựng một mối quan hệ đối tác thực chất và chất lượng trong định hướng gia tăng nội lực và bản lĩnh cho doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam, dựa trên nền tảng của các nghiên cứu Định hướng Lãnh đạo của Dale Carnegie.

 • Xây dựng một cộng đồng doanh nhân gắn kết, có bản sắc: Tạo sân chơi tri thức và có chiều sâu cho các doanh nhân kết nối và sẻ chia kinh nghiệm, gia tăng sức bền, sức bật cho cộng đồng.

 • Nâng cao nội lực và bản lĩnh lãnh đạo: Tiếp cận tư duy sáng tạo, giải pháp năng lực đột phá, giúp nâng cao nội lực và bản lĩnh lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam.

0. Thought Leadership Roadmap upto 2023

Các nghiên cứu Định hướng Lãnh đạo đến năm 2023 từ Dale Carnegie

Xây dựng Sức mạnh Nội tại thông qua Hệ sinh thái phát triển bền vững

Việc triển khai các nghiên cứu này tại cần nhiều sự tập trung về nguồn lực và nghiêm túc đầu tư, vậy nên Dale Carnegie Việt Nam nỗ lực tìm kiếm các đối tác phù hợp có cùng hệ giá trị, từ đó mang đến hợp tác chiến lược phát triển bền vững và WIN-WIN:

 • Phù hợp về Giá trị và Mục tiêu: Giá trị cơ bản và mục tiêu chung giữa hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác và đạt được lợi ích bền vững.

 • Vì lợi ích đối với cả 2 bên: Lợi ích mà họ có thể đem lại cho nhau, đồng thời tạo ra giá trị gia tăng cho cả hai bên.

 • Đáng tin cậy và Uy tín: Đảm bảo tính chất đáng tin cậy và đáng kính trong quá trình hợp tác, xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài và thành công.

 • Tính bền vững và Dài hạn: Tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài và ổn định.

 • Sự Đóng góp và Hỗ trợ: Sự đóng góp và cùng hỗ trợ bao gồm việc đánh giá những nguồn lực và tài nguyên mà mỗi bên có thể cung cấp để hỗ trợ cho nhau và đạt được mục tiêu chung.

 • Thẩm quyền và Trách nhiệm: Xác định rõ ràng các thẩm quyền, trách nhiệm, và vai trò của từng bên trong quá trình hợp tác, đảm bảo sự minh bạch và tránh những tranh chấp không cần thiết.

Với định hướng Hợp tác chiến lược này, Dale Carnegie Việt Nam tự hào là đơn vị có thể đồng hành hợp tác toàn diện:

 • Chia sẻ thông tin: Tiếp cận & chia sẻ trực tiếp các nghiên cứu & báo cáo chuyên sâu về “định hướng lãnh đạo”.

 • Sự kiện chung: Kết hợp cùng tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị, hoặc các hoạt động giáo dục khác để tăng cường kiến thức, kỹ năng và mối quan hệ của các thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp.

 • Tư vấn Chuyên môn: Dale Carnegie có đội ngũ CGHL giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực quản lý, phát triển con người và doanh nghiệp. Các đối tác có thể tham vấn từ những chuyên gia này để giúp cải thiện hoạt động và phát triển bền vững.

 • Phát triển Năng lực: Dale Carnegie là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phát triển năng lực cho cá nhân, tổ chức trên thế giới từ 1912. Những giải pháp của Dale Carnegie trên 90 quốc gia đã giúp tạo nhiều biến đổi đột phá cho cá nhân, đội ngũ và tổ chức.

Vì một cộng đồng Kinh doanh cùng phát triển

Định hướng nghiêm túc và quyết tâm tìm kiếm các Đối tác chiến lược đặt nền tảng cho một môi trường phát triển kinh doanh bền vững, tích cực và đổi mới. Sự hợp tác không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ các giá trị và mục tiêu, cùng với đó là tạo ra những tác động biến đổi tích cực dành cho năng lực lãnh đạo của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Bằng cách thấu hiểu và đưa ra các đề xuất linh hoạt theo bối cảnh của mỗi đối tác, Dale Carnegie Việt Nam tin rằng đây sẽ là cơ hội để tất cả các bên liên quan được học và hoàn thiện chính mình, độc đáo, khác biệt và củng cố thêm sức mạnh nội tại của mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Xem ngay các Nghiên cứu Định hướng Lãnh đạo của chúng tôi: https://dalecarnegie.com.vn/nghien-cuu-dinh-huong-lanh-dao-252317 

Bài viết mới

SD 1: Hoạch định Chiến lược
SD 1: Hoạch định Chiến lược
CC 1: Văn hóa Tổ chức
CC 1: Văn hóa Tổ chức
EG 1: Quản trị Trải nghiệm Nhân viên
EG 1: Quản trị Trải nghiệm Nhân viên
CBDS 1: Biến đổi Năng lực Cá nhân
CBDS 1: Biến đổi Năng lực Cá nhân
Cam kết
Cam kết "Chất lượng Quốc tế - Tác động Toàn cầu - Giá cả Địa phương" từ Dale Carnegie Việt Nam
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu