CÔNG THỨC KỲ DIỆU TRONG GIAO TIẾP THUYẾT PHỤC

CÔNG THỨC KỲ DIỆU TRONG GIAO TIẾP THUYẾT PHỤC

Trong hầu hết bối cảnh của công việc và cuộc sống, người lãnh đạo luôn đóng vai trò của người "bán" ý tưởng đến người khác, cho dù đó là bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, sếp, nhân viên, v.v. Kết quả của việc "bán" thành công này là sự đồng lòng đoàn kết của cả tập thể sau một cuộc khủng hoảng, hay sự thay đổi tốt hơn của một nhân viên để nhận được sự tôn trọng hơn từ đồng nghiệp, hay sự đồng ý của khách hàng cho một dự án lớn được ấp ủ lâu dài, hay thuyết phục phòng ban khác chủ động sáng tạo đổi mới để có thể tồn tại, hay khơi gợi mở ra một tương lai tươi sáng cho toàn tổ chức, v.v.

Bí quyết thành công của lãnh đạo trong những tình huống này phụ thuộc vào công thức kết hợp giữa Cứng và Mềm, giữa Lý trí và Trái tim, dung hòa giữ những bằng chứng đa dạng và hết sức thuyết phục với tấm lòng mong muốn mang lại lợi ích cho người đối diện và truyền cảm hứng cho họ khát khao thay đổi.

Công thức kì diệu trong giao tiếp thuyết phục sẽ giúp người lãnh đạo nâng cao uy tín trong từng trao đổi, đồng thời thúc đẩy người đối diện hành động tích cực vì lợi ích của chính họ và những người xung quanh.

MỤC TIÊU ĐỘT PHÁ VÀ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI THAM DỰ:

  • Nhìn nhận và giao tiếp vấn đề trên quan điểm của người khác.
  • Giao tiếp ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, tập trung vào mục tiêu, hướng đến kết quả.
  • Thuyết phục người khác hành động, thay đổi hướng đến lợi ích của họ. 

Chương trình Huấn luyện nổi bật