Nhân viên Gắn kết hơn - Vai trò của Người giám sát

Điều gì xảy ra khi Nhân viên gắn kết?

Nhân viên gắn kết, cam kết với tổ chức của mình và sự sẵn lòng đạt hiệu quả công việc ngoài mong đợi là mục tiêu trọng tâm của việc quản lý. Khi nhân viên gắn kết, nó không chỉ đem đến sự hài lòng trong công việc; thúc đẩy nhân viên tham gia đầy đủ và tận tâm để tổ chức thành công.

Ở cấp độ đơn giản nhất, những “nhân viên gắn kết” giúp cho khách hàng hài lòng, trở nên trung thành với thương hiệu và việc kinh doanh gặp thuận lợi. Nhân viên gắn kết với nhau cũng làm cải thiện về mức độ duy trì công việc của họ. Trong ngắn hạn, nó tác động đến gốc rễ của sự duy trì.

Mối quan hệ với Người Giám sát

Dale Carnegie đã yêu cầu MSW Research thực hiện một nghiên cứu cùng ngành, xuyên quốc gia với 1500 nhân viên để khám phá sự gắn kết tại nơi làm việc. Nghiên cứu phát hiện ra rằng mặc dù có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết, nhưng mối quan hệ cá nhân giữa người quản lý và người báo cáo trực tiếp của họ là có ảnh hưởng nhất đến sự gắn kết trong tổ chức. 

Điều này cho thấy rằng, người Giám sát, quản lý trực tiếp có sự tác động nhất định đến thái độ, phong thái và hiệu quả công tác của nhân viên. Đó cũng là tác động đến việc nhân viên gắn kết hơn hoặc kém gắn kết với đồng nghiệp.

Tải về

Bài viết mới

Harmonizing Hearts and Minds: A Triumph in Eastern Conference Hemisphere of Dale Carnegie
Harmonizing Hearts and Minds: A Triumph in Eastern Conference Hemisphere of Dale Carnegie
Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại
Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
[Ho Chi Minh City & Hanoi] Organizational Development Specialist (Sale Consultant)
[Ho Chi Minh City & Hanoi] Organizational Development Specialist (Sale Consultant)
Talk Khơi nguồn Cảm hứng: Thổi bùng Ngọn lửa Nhiệt huyết trong Bạn
Talk Khơi nguồn Cảm hứng: Thổi bùng Ngọn lửa Nhiệt huyết trong Bạn
HỘI THẢO TRẢI NGHIỆM LỘ TRÌNH
HỘI THẢO TRẢI NGHIỆM LỘ TRÌNH "LÃNH ĐẠO KHAI TẠO NỘI LỰC"