Lan tỏa một cộng đồng Doanh nhân Việt Nam “Đắc Nhân Tâm”

Doanh nhân Việt Nam là lực lượng chủ lực mang đến những cống hiến, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nước nhà, là tấm gương lãnh đạo có sức ảnh hưởng kiến tạo nên môi trường kinh doanh thịnh vượng, đầy ý nghĩa nhân văn và truyền cảm hứng cho cách sống “Đắc Nhân Tâm”, vô sự và tử tế cho cộng đồng bằng sự nguyên mẫu của mình.

Vai trò của Doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng và cùng với đó, vai trò của tinh thần kinh doanh cũng ngày càng phát triển. Trong một kỷ nguyên mới đặc trưng bởi VUCA, các doanh nhân sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới, tăng trưởng và thịnh vượng.

Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phong cách lãnh đạo sẵn sàng chấp nhận rủi ro, đón nhận sự thay đổi và tạo ra những cơ hội mới:

Một cộng đồng Doanh nhân Việt Nam tạo ra các hoạt động kinh doanh và việc làm mới

Một trong những đóng góp quan trọng nhất của tinh thần kinh doanh là khả năng tạo ra các hoạt động kinh doanh và việc làm mới. Trong nền kinh tế ngày nay, các nguồn tăng trưởng việc làm truyền thống không còn đủ để đáp ứng nhu cầu việc làm mới. Do đó, tinh thần kinh doanh là cần thiết để đảm bảo rằng nền kinh tế của chúng ta tiếp tục tạo ra những cơ hội việc làm mới.

Một cộng đồng Doanh nhân Việt Nam thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng kinh tế

Ngoài việc tạo ra các doanh nghiệp và việc làm mới, tinh thần kinh doanh còn là động lực mạnh mẽ cho sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế. Doanh nhân là những người chấp nhận rủi ro, sẵn sàng đầu tư thời gian, sức lực và nguồn lực của mình vào việc phát triển các ý tưởng mới và đưa chúng ra thị trường. Sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro này là điều cần thiết để thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng trong nền kinh tế.

Một cộng đồng Doanh nhân Việt Nam đóng góp vào giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường

Doanh nhân không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn có thể tạo ra tác động tích cực cho xã hội. Thông qua các dự án kinh doanh của mình, họ có thể giải quyết các thách thức xã hội và môi trường, tạo ra các giải pháp cải thiện cuộc sống của con người và sự bền vững của hành tinh.

Một cộng đồng Doanh nhân Việt Nam thúc đẩy hạnh phúc cá nhân và xã hội

Mỗi doanh nhân Việt Nam là tấm gương cho các doanh nhân khác, nhân viên và các thế hệ nối tiếp, ngày càng mở rộng vòng tròn ảnh hưởng, tạo ra các giá trị truyền cảm hứng sống tử tế, vô sự, đầy khát vọng và hạnh phúc với sự nguyên mẫu của chính mình.

Xem thêm: Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu là gì?

Dale Carnegie luôn đồng hành cùng các Doanh nhân Việt Nam xây dựng cộng đồng kinh doanh “Đắc Nhân Tâm” hơn

Trong hơn 1 thế kỷ qua, chúng tôi luôn nỗ lực làm gương và truyền cảm hứng cho một cách sống “Đắc nhân tâm” - trân trọng con người, khuyến khích và tạo điều kiện để họ đạt được những tiềm năng ẩn chứa trong bản thân mình. Khi con người thành công cũng là khi người lãnh đạo đạt được sứ mệnh quan trọng của “vị trí” lãnh đạo cho sự phát triển bền vững: phát triển con người.

Ở Việt Nam, Dale Carnegie chúng tôi không ngừng xây dựng một cộng đồng kinh doanh Đắc Nhân Tâm hơn, trong đó mọi người luôn có thể hướng đến mối hợp tác, mối quan hệ win-win, đồng thời phát triển một "hệ sinh thái" bền vững và thực chất.

Hệ sinh thái rừng Dale luôn được phủ xanh bởi những “thảm thực vật” của những cá nhân và tổ chức cùng chia sẻ hệ giá trị của khát vọng, cách sống tử tế, sự chân thật, chân thành, bản lĩnh vươn lên và hướng đến “vì” những “cây rừng” khác và cả hệ sinh thái.

Bài viết mới

✨ YEAR END PARTY 2023 | KHOẢNH KHẮC PHƯỢNG HOÀNG ✨
✨ YEAR END PARTY 2023 | KHOẢNH KHẮC PHƯỢNG HOÀNG ✨
TIẾN ĐẾN 2024, VỚI BẢN LĨNH LINH HOẠT - LÀM CHỦ TINH HOA
TIẾN ĐẾN 2024, VỚI BẢN LĨNH LINH HOẠT - LÀM CHỦ TINH HOA
Harmonizing Hearts and Minds: A Triumph in Eastern Conference Hemisphere of Dale Carnegie
Harmonizing Hearts and Minds: A Triumph in Eastern Conference Hemisphere of Dale Carnegie
Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại
Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
Talk Phiên bản Giới hạn 2024: Take Command - Tiên phong Làm chủ
Talk Phiên bản Giới hạn 2024: Take Command - Tiên phong Làm chủ