Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường, Dale Carnegie Việt Nam cũng đặt mục tiêu đóng góp cho xã hội lên hàng đầu. Cụ thể là Dale Carnegie Việt Nam đã tham gia vào rất nhiều các sự kiện xã hội, từ thiện của cộng đồng, sinh viên, học viên, với vai trò là cố vấn, nhà tài trợ. Những hoạt động này mỗi năm lại được phát triển cả về số lượng, chất lượng lẫn quy mô, thể hiện rõ được cam kết phát triển bền vững của Dale Carnegie Việt Nam trong nhiều năm tới.

Bên cạnh đó, bản thân Dale Carnegie Việt Nam cũng duy trì tổ chức 2 dự án cộng đồng chính thức: Ngày Sẻ Chia - dành cho đối tượng Thanh thiếu niên và Lì xì Yêu thương - dành cho nhóm cộng đồng còn nhiều khó khăn.

Ngày Sẻ Chia

"Ngày Sẻ Chia" là một Dự án Cộng đồng diễn ra vào tháng 10 hằng năm của đội ngũ Dale Carnegie ở các văn phòng trên toàn thế giới, chúng tôi cùng chung tay thực hiện những công việc có ý nghĩa tại đất nước sở tại của mình tới các bạn thanh thiếu niên giúp xây dựng sự tự tin, định hướng phát triển để trở thành người lãnh đạo, công dân toàn cầu tương lai.

Xem chi tiết

Lì xì yêu thương

"Ngày Sẻ Chia" là một Dự án Cộng đồng diễn ra vào tháng 10 hằng năm của đội ngũ Dale Carnegie ở các văn phòng trên toàn thế giới, chúng tôi cùng chung tay thực hiện những công việc có ý nghĩa tại đất nước sở tại của mình tới các bạn thanh thiếu niên giúp xây dựng sự tự tin, định hướng phát triển để trở thành người lãnh đạo, công dân toàn cầu tương lai.

Xem chi tiết

Cảm nhận của
những người đồng hành