Vietsovpetro tổ chức chương trình huấn luyện Bản lĩnh Lãnh đạo Đột phá | Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

Trong hai ngày 3 và 4 tháng 10 năm 2023, Vietsovpetro đã tổ chức thành công khóa huấn luyện “Bản lĩnh Lãnh đạo Đột phá" số 2 tại trụ sở Bộ máy điều hành với sự tham dự của Lãnh đạo các phòng ban Bộ máy điều hành, các đơn vị trực thuộc và các tổ chức Chính trị xã hội trên toàn Vietsovpetro.
 
Có thể là hình ảnh về 14 người, mọi người đang học và văn bản
 
Chương trình nằm trong chuỗi đào tạo “Lãnh đạo tạo Gắn kết", một mắt xích ý nghĩa trong lộ trình xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Vietsovpetro. Trong giai đoạn phát triển sắp tới và với mục tiêu Văn hóa Doanh nghiệp được hệ thống, chuẩn mực và đồng bộ tại Vietsovpetro, Ban Giám đốc và Lãnh đạo các cấp độ cần có sự nhất quán trong chiến lược tổng thể, hành động, triển khai chặt chẽ và xuyên suốt cùng với quyết tâm thay đổi mạnh mẽ để đạt mục tiêu. Trước đó Vietsovpetro đã tổ chức thành công khóa huấn luyện “Lãnh đạo tạo đột phá" số 1 vào tháng 3 năm 2023
 
Khóa huấn luyện với mục tiêu khơi dậy sức mạnh đột phá trong mỗi nhà lãnh đạo, giúp họ thiết lập những thói quen mới hiệu quả và thể hiện rõ nét hơn vai trò Đại sứ Văn hóa nhằm góp phần quan trọng trong việc hệ thống, đồng bộ văn hóa tổ chức, gắn kết đội ngũ và thúc đẩy kết quả kinh doanh.
 
Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang học
 
Với phương pháp huấn luyện ngay tại thời điểm để chỉnh sửa và hoàn thiện ngay lập tức những hành vi năng lực của học viên; các học viên được tham gia chia sẻ ý kiến, quan điểm của riêng họ về những thay đổi cần thiết trong hành vi, hành động quan sát được của họ; đồng thời các học viên tham gia khóa huấn luyện được tạo cơ hội thực hành những hành vi mới với sự huấn luyện chặt chẽ và chi tiết của Chuyên Gia Huấn Luyện, đồng thời tham gia thảo luận, thực hành nhóm xuyên suốt khóa huấn luyện nhằm tăng hiệu quả ứng dụng; khóa huấn luyện đã truyền cảm hứng lớn đến đội ngũ lãnh đạo tham gia khóa học và nhận được những phản hồi tích cực về những giá trị nhận được sau khóa học.
 
Có thể là hình ảnh về 6 người
 
Trong thời gian tới, chuỗi đào tạo lãnh đạo tạo gắn kết sẽ được tiếp tục triển khai với các khóa huấn luyện tiếp theo nhằm mang đến những tầm nhìn mới về cách những nhà lãnh đạo tạo ra sự đột phá trong sự nghiệp lãnh đạo của mình hướng đến dẫn dắt đội ngũ thực hiện thành công Dự án Văn hóa nói riêng và các hoạt động của Vietsovpetro nói chung.
 
Tin và ảnh: Nhóm Truyền thông VHDN Vietsovpetro

Bài viết mới

Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại
Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
Người Trồng Rừng Dale Carnegie Việt Nam - Chúng tôi là ai?
Người Trồng Rừng Dale Carnegie Việt Nam - Chúng tôi là ai?
Lãnh đạo tạo Đột phá
Lãnh đạo tạo Đột phá
Khai mở Tài năng Đội ngũ
Khai mở Tài năng Đội ngũ
Năng lực Trình bày <br>Thực tiễn và Truyền cảm hứng
Năng lực Trình bày
Thực tiễn và Truyền cảm hứng