Mô tả chung về chương trình

Lãnh Đạo Tạo Đột Phá ® là một trong những chương trình cốt lõi và lâu đời nhất của Dale Carnegie, đã giúp hơn 7 triệu lãnh đạo và quản lý trên toàn cầu đạt được những mục tiêu đột phá. Chương trình khơi dậy tiềm năng và khai phá sức mạnh bên trong, giúp học viên vượt qua giới hạn của bản thân nhằm đạt được các mục tiêu phát triển mang tính đột phá trong lãnh đạo và quản lý.

Dale Carnegie Course nổi tiếng có tuổi đời hơn 108 năm, đã có hơn 9 triệu học viên trên toàn thế giới.
Tạo những Kết quả Đột phá rõ rệt trong Tư duy/ Cảm xúc lẫn Hành vi, tạo ra những "vùng an toàn mới" trong năng lực của người quản lý và lãnh đạo trong 5 nhóm Năng lực:

  • Tự tin
  • Đối nhân xử thế
  • Giao tiếp
  • Lãnh đạo
  • Kiểm soát căng thẳng

Đăng ký ngay

Mục tiêu chương trình

Lợi ích độc đáo

Mô hình biến đổi

Giúp học viên có thể tạo ra sự thay đổi trong cả cảm xúc/ tư duy và hành vi biểu hiện trong những tình huống thực tiễn được cam kết.

Phương pháp "Nhìn nhận giá trị bên trong"

Giúp học viên khai mở thế giới nội tâm nhằm nâng cao và củng cố niềm tin tuyệt đối vào bản thân.

Phương pháp "Huấn luyện ngay tại thời điểm"

Chuyên gia Huấn luyện (CGHL) chỉ ra các thói quen/khuynh hướng chưa hiệu quả, định hướng/chỉnh sửa và hướng dẫn cách thực hiện ngay lập tức.

Đăng ký nhận tư vấn

Lịch chương trình trực tiếp

12/10/2021 Trực tuyến   12, 14, 16, 19, 21, 23/10/2021   8:30 - 12:00   20 Đăng ký ngay
13/08/2021 Trực tuyến   13, 15, 17/08/2021   8:30 - 17:30   20 Đăng ký ngay
19/10/2019 Trực tuyến   13,14,15/05  08h30 - 11h30   15 - 25 học viên Đăng ký ngay

Cảm nhận của học viên

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(/home/dalecar/public_html/main/storage/framework/sessions/gfcVff3Vc8Dzxomlo1C0sShahJLUGtJJ8Axm0RtO): failed to open stream: No space left on device

in Filesystem.php line 122
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(/home/dalecar/public_html/main/storage/framework/sessions/gfcVff3Vc8Dzxomlo1C0sShahJLUGtJJ8Axm0RtO): failed to open stream: No space left on device', '/home/dalecar/public_html/main/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/dalecar/public_html/main/storage/framework/sessions/gfcVff3Vc8Dzxomlo1C0sShahJLUGtJJ8Axm0RtO', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"aiapUZtPw0QNjFQpoHwufTEaSdZff7pSXbQsplGi";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:54:"http://dalecarnegie.com.vn/lanh-dao-tao-dot-pha-342543";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/dalecar/public_html/main/storage/framework/sessions/gfcVff3Vc8Dzxomlo1C0sShahJLUGtJJ8Axm0RtO', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"aiapUZtPw0QNjFQpoHwufTEaSdZff7pSXbQsplGi";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:54:"http://dalecarnegie.com.vn/lanh-dao-tao-dot-pha-342543";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php line 122
at Filesystem->put('/home/dalecar/public_html/main/storage/framework/sessions/gfcVff3Vc8Dzxomlo1C0sShahJLUGtJJ8Axm0RtO', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"aiapUZtPw0QNjFQpoHwufTEaSdZff7pSXbQsplGi";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:54:"http://dalecarnegie.com.vn/lanh-dao-tao-dot-pha-342543";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php line 83
at FileSessionHandler->write('gfcVff3Vc8Dzxomlo1C0sShahJLUGtJJ8Axm0RtO', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"aiapUZtPw0QNjFQpoHwufTEaSdZff7pSXbQsplGi";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:54:"http://dalecarnegie.com.vn/lanh-dao-tao-dot-pha-342543";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php line 128
at Store->save()in StartSession.php line 88
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 218
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 189
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php line 57
at require_once('/home/dalecar/public_html/main/public/index.php')in index.php line 20