Hệ thống chương trình tiêu chuẩn

Với 110+ năm kinh nghiệm huấn luyện năng lực cho Lãnh đạo, Quản lý trên toàn cầu, hệ thống Chương trình Tiêu chuẩn của Dale Carnegie là nhóm giải pháp tiên phong tạo ra những thay đổi rõ rệt trong kết quả kinh doanh và công việc của đội nhóm, cá nhân, giúp Lãnh đạo Bứt phá, Quản lý Vượt trội để xây dựng một Đội ngũ Gắn kết, Kinh doanh Bền vững.

Lộ trình phát triển

Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu

Lãnh đạo bắt đầu với sự tự nhận thức sẽ có thể thật sự hiểu và đồng cảm với con người, từ đó dẫn dắt, định hướng, nuôi dưỡng và phát triển con người một cách chân thành, thực chất, và bền vững.

Lãnh đạo tạo Đột phá

Là chương trình nền tảng, cốt lõi và lâu đời nhất; giúp khơi dậy tiềm năng trong mỗi học viên, vượt qua giới hạn của chính mình để đạt được các mục tiêu phát triển mang tính đột phá trong lãnh đạo.

Khai mở Tài năng Đội ngũ

Là chương trình dành cho vị trí quản lý hướng tới phát triển chiến lược, mục tiêu đổi mới, nâng cao sức mạnh gắn kết, tiềm năng của các cá nhân và thúc đẩy sức mạnh của đội ngũ để đạt được kết quả đột phá cho tổ chức.

Năng lực Trình bày
Thực tiễn và Truyền cảm hứng

Là chương trình giúp lãnh đạo, quản lý phát huy năng lực thuyết trình, trình bày có sức thuyết phục, ảnh hưởng và truyền cảm hứng.

Lãnh đạo Đội ngũ Thích ứng Linh hoạt

Là chương trình giúp người lãnh đạo tổng hòa sức mạnh đã được khai tạo từ từng cá nhân, tạo thành sức mạnh của tập thể để phát triển bền vững trong bối cảnh VUCA và môi trường làm việc đa thế hệ.

Lợi thế Bán hàng

Là chương trình cung cấp quy trình bán hàng hiệu quả, truyền cảm hứng cho đối tượng tiềm năng một cách khéo léo, giúp xây dựng các mối quan hệ với khách hàng để đem lại nhiều thành công cho tổ chức

Đào tạo Giảng viên Chuyên nghiệp

Là chương trình được thiết kế dành cho đội ngũ giảng viên nội bộ; các lãnh đạo, quản lý đang huấn luyện đội ngũ kế thừa; giúp học viên tìm hiểu và phát triển năng lực cần thiết của chuyên gia huấn luyện nội bộ.

Đăng ký nhận tư vấn

Lộ trình
Lãnh đạo Khai tạo Nội lực (ELR)

Lộ trình Lãnh Đạo Khai Tạo Nội Lực (Empowerment Leadership Roadmap - ELR) là hành trình khai tạo nội lực ở bản thân người lãnh đạo và hướng đến đội ngũ mà họ đang dẫn dắt. “Khai tạo” là khả năng nhận diện, tạo điều kiện, nuôi dưỡng, phát triển và tiếp thêm sức mạnh để cho nội lực tiềm ẩn sẵn có trong mỗi người lãnh đạo và đội ngũ được khơi gợi và phát huy. Từ đó tạo ra được những biến đổi mang tính đột phá trong cả trong tư duy, nhận thức và hành vi thể hiện của bản thân, môi trường làm việc, nâng tầm ảnh hưởng tích cực và mạnh mẽ đến các mối quan hệ xung quanh, kết quả kinh doanh.

Lộ trình bao gồm 4 chương trình được liên kết có chủ đích để giúp kiến tạo nội lực cho người lãnh đạo và đội ngũ thông qua 27 năng lực, được phân bổ theo từng chương trình. Những năng lực ở mỗi chương trình là đòn bẩy cho chương trình kế tiếp trong lộ trình:

  1. Lãnh đạo tạo Đột phá
  2. Khai mở Tài năng của đội ngũ.
  3. Năng lực Trình bày Thực tiễn và Truyền cảm hứng
  4. Lãnh đạo Đội ngũ Thích ứng Linh hoạt

Lãnh đạo bắt đầu với sự tự nhận thức sẽ có thể thật sự hiểu và đồng cảm với con người, từ đó dẫn dắt, định hướng, nuôi dưỡng và phát triển con người một cách chân thành, thực chất, và bền vững.

Đăng ký nhận tư vấn Xem chi tiết