LÀM CHỦ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU PHỐI VÀ TRÌNH BÀY TRỰC TUYẾN

LÀM CHỦ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU PHỐI VÀ TRÌNH BÀY TRỰC TUYẾN

Bằng cách thực hành các nguyên tắc vàng của Dale Carnegie, thành thạo công nghệ và xây dựng hình ảnh vượt trội, bài thuyết trình trực tuyến sẽ trở nên đầy cảm hứng và có sức ảnh hưởng. Chương trình này sẽ giúp bạn tìm hiểu cách phá vỡ khuôn mẫu nhàm chán của các hội thảo trên web và đặt tiêu chuẩn cho Buổi thuyết trình trực tuyến vượt trội. Nếu bạn được giao nhiệm vụ làm người thuyết trình trực tuyến tiếp theo trong tổ chức của mình, buổi học này sẽ giúp bạn tỏa sáng! Các tổ chức thành công ngày nay phải giao tiếp nhanh chóng và hiệu quả bất chấp ranh giới địa lý. Thuyết trình trực tuyến thường là giải pháp tốt nhất để thu thập thông tin và đào tạo cho những người cần nó nhất và bất cứ lúc nào họ cần đến.

Dale Carnegie đã phác thảo bốn cách mà mọi người đánh giá chúng ta: điều chúng ta nói, cách chúng ta truyền đạt, việc chúng ta làm và cách chúng ta thực hiện chúng. Các nguyên lý này đúng cho bất cứ bài thuyết trình nào, dù là trực tiếp hay trực tuyến. Một bài thuyết trình trực tuyến chỉ làm hài lòng người nghe khi giọng nói, hình ảnh và công nghệ kết hợp với nhau nhằm mang lại trải nghiệm hấp dẫn. Sự mất tập trung là điều đương nhiên; nhưng bài trình bày dễ hiểu và đầy tính tương tác chính là giải pháp.

MỤC TIÊU ĐỘT PHÁ VÀ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI THAM DỰ:

  • Nhận diện sự khác biệt giữa trình bày trực tuyến và trực tiếp.
  • Nắm vững các tính năng trình bày trên nền tảng trực tuyến.
  • Có các phương pháp điều phối linh động sáng tạo để khan giả luôn hào hứng & thích thú.
  • Tạo dấu ấn riêng trong phong cách trình bày.

Chương trình Huấn luyện nổi bật