DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VƯỢT TRỘI

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VƯỢT TRỘI - Outstanding Customer Service

Dịch vụ khách hàng vượt trội bắt đầu với những mối quan hệ vững chắc, và đây là những nguyên tắc bạn có thể tuân theo để duy trì tính chuyên nghiệp và củng cố mối quan hệ với khách hàng. Bạn cũng cần phải có một quy trình để giải quyết những khiếu nại, đảm bảo rằng bạn đang giải quyết từng khía cạnh cảm xúc và thực tế trong vấn đề của khách hàng. Dù phép lịch sự trong những cuộc điện thoại là bắt buộc, nhưng các điểm cần chú trọng hơn thường bị bỏ qua và chính nó có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Trong chương trình này, bạn sẽ được cung cấp quy trình 8 bước để giải quyết khiếu nại hiệu quả, cũng như một số nguyên tắc chính cần tuân thủ để đàm thoại với những khách hàng khó tính. Bạn cũng sẽ học được 5 cách tiếp cận khách hàng và xây dựng lòng trung thành, và một quy trình hiệu quả để có được sự giới thiệu của khách hàng một cách tự nhiên.

MỤC TIÊU ĐỘT PHÁ VÀ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI THAM DỰ:

  • Áp dụng các nguyên tắc để duy trì sự chuyên nghiệp và củng cố mối quan hệ với khách hàng.
  • Tìm hiểu năm cách tiếp cận để gắn kết khách hàng và xây dựng lòng trung thành.
  • Sử dụng một quy trình nhất quán để giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách hiệu quả.

 

Chương trình Huấn luyện nổi bật