Về Dale Carnegie
Việt Nam

Thành lập từ năm 2007 tại Việt Nam, Dale Carnegie Việt Nam là tổ chức duy nhất được nhượng quyền của Dale Carnegie & Associates USA tại Việt Nam trong việc tư vấn phát triển năng lực cho các tổ chức và cá nhân (gọi là Dale Carnegie Việt Nam). Dale Carnegie là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực “huấn luyện người lớn trong môi trường làm việc” từ năm 1912. Giá trị cốt lõi làm nền tảng cho sự phát triển hơn 1 thế kỷ qua của Dale Carnegie trên toàn thế giới dựa trên triết lý “Đắc Nhân Tâm” khởi xướng và tiên phong từ người sáng lập Ông Dale Carnegie.

Trong 15 năm phát triển tại Việt Nam, Dale Carnegie Việt Nam đã hợp tác với hơn 1000 công ty, tổ chức ở Việt Nam (trong đó 70% là công ty đa quốc gia và 30% là công ty Việt Nam); tư vấn xây dựng và triển khai các giải pháp phát triển năng lực, đào tạo huấn luyện cho tổ chức, đội ngũ và cá nhân; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; phát triển lộ trình nghề nghiệp và đội ngũ kế thừa; v.v. cho hơn 54,000 học viên, hầu hết giữ vị trí lãnh đạo cấp cao, quản lý cấp trung và trưởng nhóm.

Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường, Dale Carnegie Việt Nam cũng đặt mục tiêu đóng góp cho xã hội lên hàng đầu. Dale Carnegie Việt Nam đã tham gia vào rất nhiều các sự kiện xã hội, từ thiện của cộng đồng, sinh viên, học viên, với vai trò là cố vấn, nhà tài trợ. Những hoạt động này mỗi năm lại được phát triển cả về số lượng, chất lượng lẫn quy mô, thể hiện rõ được cam kết phát triển bền vững của Dale Carnegie Việt Nam trong nhiều năm tới.

Hướng đến sứ mệnh "Xây dựng một môi trường kinh doanh Đắc Nhân Tâm hơn cho Việt Nam", một trong những dự án có ý nghĩa mà Dale Carnegie Việt Nam đã hợp tác cùng Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt là đồng hành cho ra mắt bản dịch tiếng Việt chính thức của quyển sách nguyên mẫu "How to win friends and influence people" vào năm 2008.

Sự khác biệt của
Dale Carnegie Việt Nam

Chuyên gia huấn luyện

Tầm nhìn

• Trở thành đối tác tốt nhất trong việc phát triển năng lực cho tổ chức và cá nhân ở Việt Nam.

• Trở thành đại diện cho văn hóa Đắc Nhân Tâm cho môi trường kinh doanh ở Việt Nam.

• Trở thành đại diện cho giá trị cốt lõi và những ứng dụng thực tiễn thành công của Dale Carnegie ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

• Trở thành đối tác giáo dục tốt nhất trong việc phát triển toàn diện năng lực & phẩm chất dành cho thanh thiếu niên và trường học tại Việt Nam.

Bản sắc văn hoá

TIÊN PHONG ĐỘC ĐÁO - TỰ HÀO LÀM GƯƠNG

Dựa trên nền tảng cốt lõi của những nguyên tắc vàng Đắc Nhân Tâm, đội ngũ Dale Carnegie Việt Nam luôn làm việc và sống theo bản sắc văn hóa riêng biệt với 5 giá trị cốt lõi đại diện cho Dale Carnegie tại Việt Nam.

Khẩu hiệu Văn hóa

WE "POBLIC" OUR VALUES

- Chúng tôi LAN TỎA giá trị của mình

TỪ "POBLIC" ĐƯỢC GHÉP TỪ NHỮNG CHỮ CÁI ĐẦU CỦA 5 GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Pride

Tự hào

Ownership

Làm chủ

Business Acumen

Am hiểu kinh doanh

Love & Care

Yêu thương

Integrity

Chính trực