Về Dale Carnegie
Việt Nam

Dale Carnegie Việt Nam đã hợp tác với hơn 900 công ty, tổ chức ở Việt Nam (trong đó 70% là công ty đa quốc gia và 30% là công ty Việt Nam); đào tạo, huấn luyện và tư vấn cho hơn 45,000 học viên, hầu hết giữ vị trí lãnh đạo cấp cao, quản lý cấp trung và trưởng nhóm.

Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường, Dale Carnegie Việt Nam cũng đặt mục tiêu đóng góp cho xã hội lên hàng đầu. Dale Carnegie Việt Nam đã tham gia vào rất nhiều các sự kiện xã hội, từ thiện của cộng đồng, sinh viên, học viên, với vai trò là cố vấn, nhà tài trợ. Những hoạt động này mỗi năm lại được phát triển cả về số lượng, chất lượng lẫn quy mô, thể hiện rõ được cam kết phát triển bền vững của Dale Carnegie Việt Nam trong nhiều năm tới.

Ngoài ra, nhằm đạt được sứ mệnh “xây dựng một cộng đồng kinh doanh Đắc Nhân Tâm” tại Việt Nam, Dale Carnegie Việt Nam đã cùng hợp tác với Công ty Văn hóa và Sáng tạo Trí Việt chuyển dịch bản dịch chính thức của quyển “How to Win Friends and Influence People” sang ngôn ngữ tiếng Việt vào năm 2008.

Sự khác biệt của
Dale Carnegie Việt Nam

Chuyên gia huấn luyện

Tầm nhìn - Sứ mệnh

• Trở thành đối tác tốt nhất trong việc phát triển năng lực cho tổ chức và cá nhân ở Việt Nam.

• Trở thành đại diện cho văn hóa Đắc Nhân Tâm cho môi trường kinh doanh ở Việt Nam.

• Trở thành đại diện cho giá trị cốt lõi và những ứng dụng thực tiễn thành công của Dale Carnegie ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

• Trở thành đối tác giáo dục tốt nhất trong việc phát triển toàn diện năng lực & phẩm chất dành cho thanh thiếu niên và trường học tại Việt Nam.

Bản sắc văn hoá

TIÊN PHONG ĐỘC ĐÁO - TỰ HÀO LÀM GƯƠNG

Dựa trên nền tảng cốt lõi của những nguyên tắc vàng Đắc Nhân Tâm, đội ngũ Dale Carnegie Việt Nam luôn làm việc và sống theo bản sắc văn hóa riêng biệt với 5 giá trị cốt lõi đại diện cho Dale Carnegie tại Việt Nam.

Khẩu hiệu Văn hóa

WE "POBLIC" OUR VALUES

- Chúng tôi LAN TỎA giá trị của mình

TỪ "POBLIC" ĐƯỢC GHÉP TỪ NHỮNG CHỮ CÁI ĐẦU CỦA 5 GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Pride

Tự hào

Ownership

Làm chủ

Business Acumen

Am hiểu kinh doanh

Love & Care

Yêu thương

Integrity

Chính trực