9 NGUYÊN TẮC VÀNG TRONG XÂY DỰNG NIỀM TIN VỚI ĐỘI NGŨ

MỤC TIÊU ĐỘT PHÁ VÀ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI THAM DỰ:

  • Xây dựng niềm tin với đội ngũ thông qua rèn luyện thuật đối nhân xử thế trong môi trường làm việc trực tiếp và trực tuyến.
  • Áp dụng những nguyên tắc vàng của Dale Carnegie để cải thiện những mối quan hệ trong công việc.
  • Nuôi dưỡng một môi trường làm việc dựa trên niềm tin và sự quan tâm chân thành.

Chương trình Huấn luyện nổi bật