12 NGUYÊN TẮC VÀNG ĐẠT ĐƯỢC SỰ SẴN LÒNG HỢP TÁC CỦA ĐỘI NGŨ

MỤC TIÊU ĐỘT PHÁ VÀ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI THAM DỰ:

  • Rèn luyện thuật đối nhân xử thế đạt được sự sẵn lòng hợp tác, tạo ảnh hưởng tích cực đến nhân viên, đối tác và người khác.
  • Nâng cao kỹ năng giao tiếp, xây dựng lòng tin, phát triển con người qua quan hệ hợp tác cùng thắng.
  • Tư duy và tiếp cận linh hoạt để xây dựng, phát triển quan hệ hợp tác mong muốn.

Chương trình Huấn luyện nổi bật