Chúng tôi kiến tạo những biến đổi đột phá nguyên mẫu (Tư duy – Hành động – Kết quả) ở tất cả cấp độ của tổ chức.

CBDS 1: Biến đổi Năng lực Cá nhân
CBDS 2: Biến đổi Năng lực Đội ngũ
CBDS 3: Biến đổi Năng lực Tổ chức (Nội bộ và Đối tác)
CBDS 4: Chiến lược Phát triển Năng lực

Chúng tôi tận dụng những lợi thế trong hệ sinh thái năng lực chuyên môn của mình để mở rộng tối đa những giá trị tạo ra.

EG 1: Quản trị Trải nghiệm Nhân viên
EG 2: Quản trị Trải nghiệm Khách hàng
EG 3: Quản trị Trải nghiệm Đối tác
EG 4: Quản trị Trải nghiệm Cộng đồng
EG 5: "Outsource" Chuyên môn
EG 6: Hệ thống Đánh giá

Chúng tôi đặt trái tim và khối óc của mình vào tất cả những gì chúng tôi tin tưởng và làm với niềm vui và sự nguyên mẫu; từ đó khơi gợi và tạo điều kiện để người khác phát huy và kết nối sức mạnh nội tại riêng biệt của họ.

Xem chi tiết

Chúng tôi nghiên cứu chuyên sâu những ứng dụng trong bối cảnh thực tiễn để nhận diện được các mô hình thành công giúp các tổ chức dẫn dắt tiên phong và bền vững.

SD 1: Hoạch định Chiến lược
SD 2: Nghiên cứu Lãnh đạo Định hướng
SD 3: Quản trị Thích ứng Linh hoạt
SD 4: Hoạch định và Phát triển Đội ngũ Kế thừa
SD 5: Sức mạnh Tổng hợp của Công ty Gia đình
SD 6: Quản trị Tri thức

6 Lĩnh vực phát triển năng lực

Ở Việt Nam, Dale Carnegie cung cấp 6 hệ thống giải pháp riêng biệt bao gồm 6 lĩnh vực phát triển năng lực như sau:

1

Gắn kết Đội ngũ

Nâng tầm đội ngũ và thúc đẩy hành động

2

Hiệu quả Bán hàng

Kết nối với khách hàng để hợp tác bền vững

3

Phát triển Lãnh đạo

Lãnh đạo với sự nguyên mẫu và khuyến khích tạo động lực cho đội ngũ

4

Hoàn thiện Quy trình

Tối đa hóa hệ thống vận hành nội bộ

5

Trình bày Tạo ảnh hưởng

Truyền cảm hứng với niềm tin và hiệu quả

6

Dịch vụ vượt trội

Làm sửng sốt khách hàng và phát triển khách hàng trung thành