Là nhóm giải pháp cung cấp những chương trình huấn luyện giúp đạt được những thay đổi rõ rệt trong kết quả kinh doanh và công việc của đội nhóm và cá nhân, tập trung phát triển 6 nhóm năng lực chính: Lãnh đạo, Giao tiếp, Trình bày, Phát triển đội nhóm, Bán hàng và Đào tạo giảng viên.Chương trình được đăng ký Quyền tác giả, được thiết kế dựa trên các chương trình đào tạo nổi tiếng nhất của Dale Carnegie toàn cầu nổi tiếng có tuổi đời hơn 100 năm.

Xem chi tiết

6 Lĩnh vực phát triển năng lực

Ở Việt Nam, Dale Carnegie cung cấp 6 hệ thống giải pháp riêng biệt bao gồm 6 lĩnh vực phát triển năng lực như sau:

1

Gắn kết Đội ngũ

Nâng tầm đội ngũ và thúc đẩy hành động

2

Hiệu quả Bán hàng

Kết nối với khách hàng để hợp tác bền vững

3

Phát triển Lãnh đạo

Lãnh đạo với sự nguyên mẫu và khuyến khích tạo động lực cho đội ngũ

4

Hoàn thiện Quy trình

Tối đa hóa hệ thống vận hành nội bộ

5

Trình bày Tạo ảnh hưởng

Truyền cảm hứng với niềm tin và hiệu quả

6

Dịch vụ vượt trội

Làm sửng sốt khách hàng và phát triển khách hàng trung thành