Nghiên cứu "Văn hóa doanh nghiệp"
Corporate Culture

Nhận thấy những yêu cầu cấp bách của thời cuộc về ảnh hưởng của văn hoá doanh nghiệp đến gắn kết đội ngũ, Dale Carnegie đã thực hiện “Khảo sát Văn hóa Doanh nghiệp 2018” với mục tiêu giúp các Lãnh đạo cấp cao biến đổi Thái độ và Hành động để tạo được một văn hóa doanh nghiệp gắn kết nhân viên. Khảo sát được thực hiện trên 600 Lãnh đạo cấp cao ở 4 quốc gia (Đức, Mỹ, Ấn Độ, Indonesia) trong các ngành nghề đa dạng. Từ kết quả khảo sát, Dale Carnegie Việt Nam đã đúc kết 5 yếu tố tác động đến văn hoá doanh nghiệp, gồm có:
• Đào tạo và huấn luyện
• Chiến lược hướng đến Khách hàng
• Lòng tin vào Ban lãnh đạo
• Mối quan hệ giữa các cấp

Hội thảo Định hướng lãnh đạo: Văn hóa doanh nghiệp
Báo cáo kết quả khảo sát: "Biến đổi thái độ và hành động: Chiến lược giúp lãnh đạo cấp cao xây dựng thành công văn hóa công ty"
- Video nghiên cứu: 


- Bài báo:
1. Chuyện tuyển dụng "lạ" tại một hãng hàng không giá rẻ: Ưu tiên chọn nhân viên hài hước để tạo trải nghiệm "wow" cho khách hàng
2. 5 việc cần làm để thay đổi văn hóa doanh nghiệp thời 4.0
3. Chuyện tuyển dụng "lạ": Ưu tiên chọn nhân viên hài hước để tạo trải nghiệm "Wow" cho khách hàng
4. Văn hóa Doanh nghiệp: Nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững
5. Văn hóa doanh nghiệp nhìn từ 'tật xấu' của cộng đồng gaming
6. Chuyên gia Dale Carnegie tiết lộ bí quyết xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tải tài liệu nghiên cứu