Nghiên cứu Định hướng Lãnh đạo: Đội ngũ Gắn kết được Trao quyền

6.500 nhân viên làm việc toàn thời gian trên thế giới được khảo sát về mối quan hệ giữa sự gắn kết và gìn giữ nhân viên trong thời đại mới này, khi họ được trao quyền mạnh mẽ hơn. Khi lãnh đạo xây dựng các hệ thống tập trung vào con người, giúp nhân viên cảm thấy tự tin, an toàn và tích cực trong tổ chức, họ sẽ thấy một sự thay đổi đáng kể về sự hài lòng và gắn kết của nhân viên.

Các phát hiện chính trong nghiên cứu cho thấy, khi nhà tuyển dụng tạo tác động để từ một nhân viên không quan tâm chuyển thành một người tham gia tích cực, họ có thể thấy một sự thay đổi ý nghĩa trong văn hóa doanh nghiệp (Tác động của yếu tố Cảm xúc):

  • 74% nhân viên tham gia cho rằng môi trường làm việc của họ an toàn, so với 39% nhân viên không quan tâm.
  • 66% nhân viên tham gia tin rằng tổ chức của họ trân trọng sự khác biệt giữa các đồng nghiệp, trong khi chỉ có 22% nhân viên không quan tâm.
  • 77% nhân viên tham gia tin rằng công việc của họ đóng góp vào sự thành công tổng thể của công ty, nhưng chỉ có 14% nhân viên không quan tâm tin rằng công việc của họ có tác động tích cực.

Nghiên cứu còn cho thấy, nhân viên sau đại dịch tập trung mạnh mẽ vào sức khỏe cá nhân và sẵn sàng rời bỏ nơi làm việc nếu họ cảm thấy bị bỏ rơi và không có tương tác ý nghĩa. Vì vậy, việc nâng cao mối kết nối cảm xúc này là chiến lược chính của mô hình nơi làm việc tập trung vào con người, trong đó lãnh đạo xây dựng sự gắn kết với nhân viên.

 Tải tài liệu nghiên cứu