Nghiên cứu Định hướng Lãnh đạo: Sáng tạo mang tính Xã hội

Sự sáng tạo và đổi mới đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau. Mặc dù có quan hệ mật thiết với nhau nhưng chúng cũng có vài khác biệt:

  • Sáng tạo là việc tạo ra những ý tưởng mới lạ và hữu ích, thường là bằng cách kết nối kiến ​​thức với nhau theo một phương thức mới.
  • Đổi mới là việc hiện thực hóa những ý tưởng mới (như tạo ra sản phẩm, dịch vụ, thực hành, v.v.) để tạo ra giá trị.

Định nghĩa này cho thấy chúng ta không thể đổi mới nếu không có sự sáng tạo. May mắn thay, con người chúng ta vốn dĩ có rất nhiều trí thông minh sáng tạo, chỉ là khi muốn biến nó thành sự đổi mới, các tổ chức cần hỗ trợ một môi trường khuyến khích nhân sự được thể hiện và phát triển ý tưởng sáng tạo. Sau đó, các ý tưởng sáng tạo sẽ kết hợp cùng số liệu thực tế, kiến thức chuyên môn, các mối quan hệ và nguồn lực để có thể hiện thực hóa đến mức tối đa tiềm năng của những ý tưởng sáng tạo này.

Nhận thấy tầm quan trọng của sự sáng tạo, Dale Carnegie đã thực hiện một cuộc khảo sát với hơn 6.500 nhân viên trên 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để hiểu rõ hơn những gì ảnh hưởng đến sự sáng tạo và các tổ chức đang hoạt động hiệu quả như thế nào trong việc xây dựng một môi trường khuyến khích sáng tạo phát triển hơn nữa.

TLS- Creative- green-05

Trong tài liệu nghiên cứu lần này, chúng tôi sẽ chia sẻ một mô hình để giúp sáng tạo và hiện thực hóa đổi mới dựa trên nghiên cứu thứ cấp cũng như những khía cạnh phân tích sâu có liên quan được tổng hợp từ công việc, bao gồm cả nghiên cứu toàn cầu của chúng tôi về sự sáng tạo tại nơi làm việc.

Anh/Chị có thể tham gia Buổi Chia sẻ Báo cáo Nghiên cứu Định hướng Lãnh đạo Trực tuyến
Sáng tạo mang tính Xã hội: Động lực đổi mới giữa các Cá nhân tại Nơi làm việc

Thời gian: 09:00 - 12:00, thứ Bảy, ngày 18/9/2021

Sau khi chương trình được diễn ra, Dale Carnegie Việt Nam nhận thấy nhu cầu thật sự của khách hàng về Sáng tạo, vậy nên chúng tôi mở thêm 2 Sự kiện về chủ đề Sáng tạo mang tính Xã hội dành cho các Doanh nghiệp vào thứ 7 - ngày 16/10/2021thứ 6 - ngày 22/10/2021.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẠI ĐÂY

 Tải tài liệu nghiên cứu