NGHIÊN CỨU "GẮN KẾT ĐỘI NGŨ" TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
Employee Engagement

Cập nhật từ nghiên cứu của Dale Carnegie toàn cầu năm 2015, tháng 10/2018, Dale Carnegie Việt Nam chính thức khởi động lại “Khảo sát Gắn kết Đội ngũ” với những cập nhật đáng kể phục vụ cho việc đưa ra những số liệu và đánh giá chiến lược cho thị trường Việt Nam. Nổi trội nhất là việc cập nhật các yếu tố quyết định đến chỉ số gắn kết của nhân viên dựa trên ảnh hưởng của những đòn bẩy tác động từ thế hệ lao động đang chiếm ưu thế - thế hệ Millennials (thế hệ được sinh ra từ những năm 1977 đến 1995). Kết hợp với nghiên cứu của Dale Carnegie toàn cầu và MSW, chúng tôi đã phát hiện ra 3 đòn bẩy quan trọng của Gắn kết Đội ngũ:
• Sự hài lòng với người quản lý trực tiếp
• Lòng tin vào Ban Lãnh đạo Cấp cao
• Sự tự hào về tổ chức

"Khảo sát Gắn kết đội ngũ 2019" dành riêng cho thị trưởng Việt Nam
Gắn kết Đội ngũ mang tính Đột phá Tổ chức
Cùng với sự thay đổi đến chóng mặt của môi trường kinh doanh nhiều biến động, việc thu hút và gìn giữ nhân tài phù hợp với văn hóa trở thành chiến lược tiên quyết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nổi trội trong đó, Gắn kết Đội ngũ đang dần trở thành một trong những chiến lược quan trọng nhất trong việc phát triển, nuôi dưỡng và gìn giữ nhân tài. Sẽ rất hiếm trường hợp chúng ta gặp những nhà lãnh đạo cấp cao nào mà không thể hiện sự quan tâm và xem các chiến lược gắn kết đội ngũ như là ưu tiên hàng đầu của mình.

Trong thập kỷ vừa qua, tuy thực tế đã có rất nhiều nghiên cứu chuyên sâu về gắn kết đội ngũ, nhưng kết quả về mức độ gắn kết gần như là không thay đổi. Sự thôi thúc để tiếp tục theo đuổi nghiên cứu về gắn kết đội ngũ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn khi các doanh nghiệp chứng minh được những con số đáng tin cậy về hiệu quả kinh doanh đạt được từ nỗ lực vượt trội của những chiến lược gắn kết đội ngũ trong nội bộ. Từ kết quả thực tế, chúng ta phải thừa nhận và không thể bàn cãi rằng nguồn nhân lực gắn kết của công ty chính là một lợi thế cạnh tranh, tác động mạnh mẽ đến kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp.

Việc nhận định được mức độ gắn kết của đội ngũ và hiểu được những yếu tố tác động đến sự gắn kết này sẽ là bài toán nền tảng cho lãnh đạo và là bước đệm vững chắc cho nhận thức và những nỗ lực gắn kết hơn của nhân viên với công việc, môi trường và công ty. Hãy cùng chúng tôi tham gia vào quá trình tìm hiểu và nhận định về sự gắn kết của nguồn nhân lực cho thị trường Việt Nam!

Tác động của Gắn kết Đội ngũ đến kết quả kinh doanh:
- Những công ty có đội ngũ gắn kết sẽ tăng lợi thế cạnh tranh hơn 202%. 59% nhân viên có sự gắn kết với công ty phát huy được khả năng sáng tạo trong công việc so với 3% từ những nhân viên không gắn kết (Theo Gallup 2018).
- Các bộ phận trong công ty có mức độ gắn kết của nhân viên cao hơn đạt tỷ lệ thành công cao hơn 94% so với các bộ phận khác (ASTD).
- Khoảng 30% nhân viên thuộc nhóm Millennials được đánh giá là có sự gắn kết với công ty, tương đương với những nhóm nhân viên có độ tuổi cao hơn.

Năm 2015, Dale Carnegie Việt Nam triển khai dự án “Khảo sát Gắn kết Đội ngũ” cho các doanh nghiệp toàn thị trường Việt Nam nói chung nhằm giúp các doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển bền vững dựa trên những số liệu chuẩn mực của thị trường. Dựa trên kết quả của khảo sát này, kết hợp với nghiên cứu của Dale Carnegie toàn cầu và MSW, đã chỉ ra ba đòn bẩy quan trọng của Gắn kết Đội ngũ:
- Sự hài lòng với người quản lý trực tiếp: 80% những nhân viên không hài lòng với quản lý trực tiếp của mình là những nguời không gắn kết hoàn toàn
- Niềm tin vào ban lãnh đạo cấp cao: 70% những nhân viên thiếu niềm tin vào ban lãnh đạo cấp cao là những người không gắn kết hoàn toàn
- Sự tự hào đối với tổ chức: 54% nhân viên tự hào với những đóng góp của công ty đối với xã hội là những nhân viên gắn kết
Tiếp nối với những giá trị thực tiễn mà Gắn kết Đội ngũ mang lại, Dale Carnegie chính thức khởi động lại "Khảo sát Gắn kết Đội ngũ 2019" với những cập nhật đáng kể phục vụ cho việc đưa ra những số liệu và đánh giá chiến lược cho thị trường Việt Nam. Nổi trội nhất là việc cập nhật các yếu tố quyết định đến chỉ số gắn kết của nhân viên dựa trên ảnh hưởng của những đòn bẩy tác động từ thế hệ lao động đang chiếm ưu thế - thế hệ Thiên niên kỉ (Millennials).

- Video nghiên cứu: 


- Bài báo:
1. Chỉ 40% người Việt trung thành với công ty họ đang làm
2. Gắn kết có làm nên cái “kết” có hậu?
3. Dale Carnegie công bố kết quả khảo sát gắn kết đội ngũ tại thị trường Việt Nam

Tải tài liệu nghiên cứu