NGHIÊN CỨU "GẮN KẾT ĐỘI NGŨ" QUY MÔ TOÀN CẦU
Employee Engagement

Năm 2012, Dale Carnegie đã phối hợp với Tổ chức MSW Research thực hiện nghiên cứu về những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến gắn kết đội ngũ (team engagement) từ phản hồi của 1500 nhân viên tại Hoa Kỳ. Nghiên cứu cho thấy, mối quan hệ giữa nhân viên và người quản lý trực tiếp vẫn giữ vai trò quyết định đối với mức độ gắn kết của nhân viên và doanh nghiệp. Cuộc nghiên cứu được tiến hành với đề tài “Những yếu tố giúp gắn kết nhân viên và tầm quan trọng của chúng?” đã đưa ra một số kết quả đáng chú ý như “chỉ 29% nhân viên gắn kết hoàn toàn trong khi có đến 26% không gắn kết.” Kết quả nghiên cứu đi đến kết luận: “Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết nhân viên, trong đó có ba yếu tố chính, đó là:
• Mối quan hệ với người quản lý trực tiếp
• Niềm tin vào các nhà lãnh đạo cấp cao
• Niềm tự hào khi làm việc cho công ty

- Video nghiên cứu: 

- Bài báo:Nghiên Cứu Gắn Kết Đội Ngũ 
(Bài viết đăng trên báo Doanh Nhân Sài Gòn số 474, ngày 25/12/2012)

Tải tài liệu nghiên cứu