NGHIÊN CỨU "GẮN KẾT ĐỘI NGŨ MILLENNIALS"
Millennials Engagement

Millennials là lực lượng lao động đang chiếm ưu thế lớn ở các doanh nghiệp. Mục đích của nghiên cứu nhằm phát hiện những điểm tương đồng/khác biệt về hành vi và phong cách làm việc của họ so với những thế hệ trước, từ đó giúp Lãnh đạo Cấp cao có cách tiếp cận phù hợp để phát huy tối đa năng lực của họ và gắn kết họ trong môi trường làm việc đa thế hệ. Nghiên cứu chỉ ra rằng, Millennials sẽ cảm thấy gắn kết hơn khi người Lãnh đạo trực tiếp có thể:
• Trò chuyện cởi mở và trung thực
• Nhìn nhận những đóng góp của họ
• Đáng tin cậy
• Đối xử với họ bằng sự tôn trọng
• Giúp họ học hỏi thật nhiều
• Nêu ra một tấm gương tốt
• Cho họ lý do để họ có thể tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của người quản lý trực tiếp
• Quan tâm đến đời sống cá nhân của các nhân viên

Tải tài liệu nghiên cứu