NGHIÊN CỨU "ĐIỂM MÙ TRONG LÃNH ĐẠO"
Leadership Blindspots

Năm 2017, Dale Carnegie đã thực hiện một khảo sát trực tuyến với hơn 3.300 người tham gia ở 4 châu lục và 14 quốc gia/vùng lãnh thổ. Đối tượng được khảo sát là những nhân sự toàn thời gian trên 21 tuổi đang làm việc trong nhiều ngành nghề, quy mô công ty, và vị trí trong công ty. Bên cạnh một số ít khác biệt giữa các khu vực, số liệu thu thập được cho thấy phần lớn có sự đồng thuận đáng kể trong việc nhân viên nghĩ về lãnh đạo và những tố chất quan trọng cần thiết của lãnh đạo nói chung. Từ đó, khảo sát đã chỉ ra 4 “điểm mù” trong lãnh đạo mà người đứng đầu doanh nghiệp ở bất kỳ khu vực địa lý nào cũng gặp phải:
• Thể hiện sự cảm kích
• Thừa nhận khi sai lầm
• Thật sự lắng nghe
• Trung thực với người khác

- Video nghiên cứu: 

- Bài báo: Nhận diện và tránh “điểm mù” trong lãnh đạo 

Tải tài liệu nghiên cứu