Mô tả chung về chương trình

Đây là chương trình dành cho những nhà lãnh đạo mong muốn xây dựng và phát triển đội ngũ, môi trường làm việc có sự gắn kết cao nhất. Khóa học này giúp học viên phát triển những kỹ năng để lãnh đạo nhưng không cần chức danh lẫn uy quyền.

  1. Xây dựng tự tin và chấp nhận rủi ro của đội ngũ
  2. Đối nhân xử thế và gắn kết với đội ngũ
  3. Giảm căng thẳng và phát triển thái độ tích cực của đội ngũ
  4. Giao tiếp trong đội ngũ
  5. Lãnh đạo 360*

Đăng ký ngay

Mục tiêu chương trình

Lợi ích độc đáo

Mô hình biến đổi

Giúp học viên có thể tạo ra sự thay đổi trong cả cảm xúc/tư duy và hành vi biểu hiện trong những tình huống thực tiễn được cam kết.

Phương pháp "Nhìn nhận những giá trị bên trong"

Giúp học viên khai mở thế giới nội tâm nhằm nâng cao và củng cố niềm tin tuyệt đối vào bản thân.

Phương pháp "Huấn luyện ngay tại thời điểm"

CGHL chỉ ra các thói quen/khuynh hướng chưa hiệu quả, định hướng/chỉnh sửa và hướng dẫn cách thực hiện ngay lập tức.

Đăng ký nhận tư vấn

Lịch chương trình trực tiếp

Cảm nhận của học viên