Họp thảo luận Bộ Chuẩn mực: Chất liệu "xương sống" trong Văn hóa doanh nghiệp

Để chuẩn bị chất liệu nhằm xây dựng hoàn thiện Bộ Chuẩn mực Văn hóa Kim Oanh Group, dưới sự điều phối thảo luận trong 2 ngày bởi Chủ tịch và Tổng Giám đốc Dale Carnegie Việt Nam - Bà Nguyễn Trịnh Khánh Linh, với sự tham gia của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo cấp cao và quản lý cấp cao của Kim Oanh Group.

Nỗ lực thống nhất các mục tiêu thảo luận

bo-chuan-muc-noi-dung-xuong-song-trong-van-hoa-doanh-nghiep (9)

Buổi thảo luận diễn ra trong 2 ngày, nhằm đạt được thống nhất trong 3 mục tiêu chính là:

1. Xác định những mục tiêu chiến lược của Kim Oanh Group trong ngắn hạn, trung hạn và dài dạn.

2. Xác định và đồng thuận các tố chất cần thiết để đạt được mục tiêu chiến lược và mang bản sắc của Kim Oanh Group, từ đó, tạo nên những chất liệu quan trọng nhất của Bộ Chuẩn mực Văn hóa.

3. Tạo sự gắn kết có ý nghĩa và chiều sâu giữa cá nhân các thành viên thuộc Lãnh đạo cấp cao, Quản lý cấp cao và các Đại sứ văn hóa tiềm năng.

Thông qua những kết nối và gắn kết trong suốt quá trình thảo luận và tương tác, từ phía Dale Carnegie nỗ lực và mong muốn tạo ra môi trường mang tính xây dựng, với các ý tưởng đèn xanh được lắng nghe, và các thông tin mang tính đồng thuận từ những người "đứng đầu" tổ chức!

Các dẫn dắt Chuyên môn sâu

Thông qua dẫn dắt chuyên môn từ chị Khánh Linh, 2 ngày họp xoay quanh các phân tích, trao đổi, và thảo luận chuyên sâu về những quan điểm, quan sát, và mong đợi cụ thể của Ban lãnh đạo Kim Oanh Group về định hướng phát triển chiến lược bền vững 2024 - 2035 và chi tiết Bộ chuẩn mực Văn hóa Kim Oanh Group ở cấp độ Tập đoàn.

bo-chuan-muc-noi-dung-xuong-song-trong-van-hoa-doanh-nghiep (7)

Các phương pháp điều phối thảo luận được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm tối ưu thời gian lấy ý kiến và đa dạng, chất lượng hóa các nội dung đóng góp

Từ những đánh giá và nhìn nhận thực tế về môi trường kinh doanh, tác động của các yếu tố PESTEL đến định hướng phát triển của Kim Oanh Group cũng như những phân tích SCOT trong bối cảnh hiện tại, lãnh đạo cấp cao của Kim Oanh Group đã cùng đánh giá lại về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và triết lý kinh doanh của Tập đoàn, đồng thời, thống nhất định hướng chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2024 – 2035. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn cùng thảo luận và thống nhất về cơ bản những giá trị văn hóa cốt lõi của Kim Oanh Group.

Tác động trực tiếp vào công việc hằng ngày

Với phương pháp dẫn dắt và các nội dung bên trong của thảo luận chiến lược, bản thân mỗi lãnh đạo quản lý tham gia đều có cho mình các ý tưởng thực tiễn và áp dụng vào cả công việc hằng ngày, hỗ trợ trực tiếp cho sự phát triển của phòng ban mình đang công tác. Vượt hơn cả phạm vi "họp để làm chuẩn mực"!

bo-chuan-muc-noi-dung-xuong-song-trong-van-hoa-doanh-nghiep (6)

Không chỉ là cuộc họp, các hoạt động còn nhằm gia tăng tính gắn kết giữa các thành viên

Chị Nguyễn Huỳnh Như – Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Tập đoàn Kim Oanh cho biết: “Cuộc họp giúp mình có cơ hội nhìn lại một lần nữa để hiểu sâu hơn và có cái nhìn bao quát hơn về tầm nhìn, sứ mệnh cũng như bức tranh phát triển tổng thể của Kim Oanh Group. Từ đó, mình đã có rất nhiều ý tưởng để xây dựng chiến lược dài hạn cho phòng Dịch vụ Khách hàng cũng như cho bản thân mình để vừa tối hiệu quả công việc vừa ăn khớp với lộ trình phát triển chung của Tập đoàn”. - Nguồn: Tin Kim Oanh Group

Tương tự chị Huỳnh Như, ông Tô Duy Chinh – Giám đốc Khối Kinh doanh Tập đoàn Kim Oanh cũng có những trải nghiệm đáng nhớ: “Mỗi người đều có phong cách lãnh đạo với những nguyên tắc riêng. Thông qua những chia sẻ tích cực và đầy cởi mở tại các phiên họp, đội ngũ lãnh đạo chúng tôi thấu hiểu nhau hơn. Và việc hiểu các giá trị văn hóa doanh nghiệp không nên chỉ dừng lại ở cấp độ Tập đoàn mà cần quan tâm đến cả cấp độ cá nhân để tạo ra sự hòa hợp và đoàn kết trong tập thể”. - Nguồn: Tin Kim Oanh Group

bo-chuan-muc-noi-dung-xuong-song-trong-van-hoa-doanh-nghiep (11)

Tinh thần kết nối và nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đặt ra của các cấp Lãnh đạo tham gia cuộc họp

Sau thời gian thảo luận với các quan điểm cởi mở, cuộc họp đã cơ bản đi qua các nội dung cần thiết. Bộ Chuẩn mực chính là "xương sống" là bản tham chiếu rõ ràng nhất để có thể triển khai và đồng bộ văn hóa trong mọi cấp độ của tổ chức. Mỗi bước đi trong Dự án Văn hóa khi đủ vững và chính xác, sẽ chính là tiền đề cốt lõi cho sự thành công trong triển khai Văn hóa tại doanh nghiệp nói chung và Tập đoàn Kim Oanh nói riêng!

Bài viết mới

Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại
Chuyện kể về những Người Trồng Rừng | Xây dựng Khu rừng Sức mạnh Nội tại
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
Lãnh đạo bằng sự Nguyên mẫu
Người Trồng Rừng Dale Carnegie Việt Nam - Chúng tôi là ai?
Người Trồng Rừng Dale Carnegie Việt Nam - Chúng tôi là ai?
Lãnh đạo tạo Đột phá
Lãnh đạo tạo Đột phá
Khai mở Tài năng Đội ngũ
Khai mở Tài năng Đội ngũ
Năng lực Trình bày <br>Thực tiễn và Truyền cảm hứng
Năng lực Trình bày
Thực tiễn và Truyền cảm hứng