Mô tả chung về giải pháp

Là nhóm giải pháp các chương trình huấn luyện dành cho các nhóm học viên dành cho đội ngũ nhân viên, thực hiện từ nửa ngày, một hoặc hai ngày liên tục. Đây là chủ đề đơn lẻ nằm trong các CBDS nói trên, tập trung vào việc cung cấp những mô hình, hệ thống, công cụ để tạo ra kết quả ngay trong môi trường làm việc như Cải tiến quy trình, Đổi mới công việc, Đánh giá nhân viên, Điều hành cuộc họp, Theo sát khách hàng, v.v…

Hiện tại, Dale Carnegie có hệ thống gồm 125 Hội thảo Chuyên đề, dựa trên nhu cầu phát triển năng lực và mục tiêu riêng biệt của khách hàng.

Đăng ký ngay

Tiếp cận hệ thống IMAP

IMap là hệ thống tiếp cận mang tính chiến lược của Dale Carnegie trong quá trình làm việc với khách hàng để xây dựng các giải pháp phù hợp nhất trong phát triển năng lực cho tổ chức và các cá nhân nhằm tạo ra các kết quả vượt bậc trong kinh doanh.

Lịch chương trình trực tiếp

19/10/2019 Trực tuyến   13,14,15/05  08h30 - 11h30   15 - 25 học viên Đăng ký ngay