GIAO TIẾP ĐỂ THUYẾT PHỤC NGƯỜI KHÁC HÀNH ĐỘNG

Phong cách giao tiếp của nhà lãnh đạo ảnh hưởng thế nào đến đội ngũ ?

Trong một cuộc khảo sát với một nhóm nhân viên về những thách thức lớn họ gặp phải trong một tổ chức và kết quả là “vấn đề về giao tiếp” được cho thường gặp phải nhất và đứng đầu danh sách. 

Có thể thấy, phong cách giao tiếp của người lãnh đạo sẽ ảnh hưởng đến sự kết nối giữa nhân sự trong đội ngũ và hiệu quả trong kinh doanh. Để xây dựng cho bản thân một phong cách giao tiếp hiệu quả và thuyết phục đối với đội ngũ, hãy hình dung mong muốn của người nghe trước khi truyền tải thông điệp. Sau đó, chọn lọc thông điệp có lợi và cảm hứng cho người nghe, không phải cho người trình bày. Nếu như nhà lãnh đạo có cho mình một phong cách giao tiếp thuyết phục và truyền cảm hứng sẽ tạo nên sự ảnh hưởng tích cực đến đội ngũ nhân sự hoặc ngược lại.

Khi đã thổi bừng được “ngọn lửa” cảm hứng trong mỗi nhân viên, nhà lãnh đạo đã thành công tạo dựng niềm tin đến đội ngũ của họ. Một thông điệp có sức thuyết phục sẽ khuyến khích nhân sự hành động. 

Bốn phong cách giao tiếp khác nhau của lãnh đạo được Dale Carnegie giới thiệu sau đây sẽ giúp người trình bày biết mình đang thực hiện theo cách nào và kết quả của cách làm đó đối với người nghe.

Tải về

Bài viết mới

Lãnh đạo tạo Đột phá
Lãnh đạo tạo Đột phá
Sales Consultant (Organizational Development - Corporates)
Sales Consultant (Organizational Development - Corporates)
Sales Consultant (Personal Development - Individuals)
Sales Consultant (Personal Development - Individuals)
Talk Khơi nguồn Cảm hứng: Thổi bùng Ngọn lửa Nhiệt huyết trong Bạn
Talk Khơi nguồn Cảm hứng: Thổi bùng Ngọn lửa Nhiệt huyết trong Bạn
Chương trình Trải nghiệm Huấn luyện
Chương trình Trải nghiệm Huấn luyện "Lãnh Đạo Tạo Đột Phá"
Khai mở Tài năng Đội ngũ
Khai mở Tài năng Đội ngũ