Mô tả chung về giải pháp LOL

Giải pháp Phát triển Năng lực Tổ chức trong Thời đại mới
HUẤN LUYỆN TRỰC TIẾP TRỰC TUYẾN

Giải pháp đào tạo Online của Dale Carnegie Việt Nam, được xây dựng riêng các chương trình huấn luyện giúp học viên hoàn thiện bản thân, mang lại hiệu quả vượt trội trong thời điểm biến động và cả trong tương lai.

Chương trình trực tuyến được thiết kế tinh gọn mà vẫn đảm bảo hiệu quả cho học viên theo phương pháp huấn luyện "Ngay tại thời điểm" độc đáo của Dale Carnegie.

Chỉ từ 3 giờ

Chỉ từ 3 giờ/chương trình, mang lại ứng dụng nhanh và hiệu quả

Tương tác ngay tại thời điểm

Huấn luyện trực tiếp qua bối cảnh riêng của mỗi học viên

Chuyên gia Huấn luyện

Được chứng nhận riêng biệt cho hình thức dạy Online

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Xây dựng khung nội dung cụ thể giúp vừa học vừa ứng dụng

Đăng ký nhận tư vấn

Lợi ích vượt trội
từ giải pháp

Giải pháp Huấn luyện Trực tiếp Trực tuyến (LOL) với hơn 70 chương trình huấn luyện giúp cho các tổ chức doanh nghiệp trang bị đầy đủ kỹ năng, sẵn sàng vượt qua những giai đoạn thách thức, hướng đến việc phát triển bền vững.

Tiết kiệm chi phí tổ chức

Kết nối đội ngũ rộng khắp

Tận dụng thời gian đào tạo

Trải nghiệm tiêu chuẩn ISO 9001

Đăng ký nhận tư vấn

Các lĩnh vực huấn luyện

Bộ chương trình Huấn luyện Trực tiếp Trực tuyến dành cho đội ngũ được chia thành 5 Lĩnh vực Năng lực quan trọng và cần thiết nhất:

Đăng ký nhận tư vấn

Tiếp cận hệ thống IMAP

IMap là hệ thống tiếp cận mang tính chiến lược của Dale Carnegie trong quá trình làm việc với khách hàng để xây dựng các giải pháp phù hợp nhất trong phát triển năng lực cho tổ chức và các cá nhân nhằm tạo ra các kết quả vượt bậc trong kinh doanh.

ư

Lịch chương trình trực tuyến

28/10/2021 QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ
  28/10/2021
  09:00-12:00       25
Đăng ký ngay
02/11/2021 12 NGUYÊN TẮC VÀNG ĐẠT ĐƯỢC SỰ SẴN LÒNG HỢP TÁC CỦA ĐỘI NGŨ
  02/11/2021
  14:30-17:30       25
Đăng ký ngay
02/11/2021 9 NGUYÊN TẮC VÀNG TRONG XÂY DỰNG NIỀM TIN VỚI ĐỘI NGŨ
  02/11/2021
  09:00 - 12:00       25
Đăng ký ngay
12/11/2021 NGHỆ THUẬT PHẢN ĐỐI KHÔNG LÀM MẤT LÒNG
  12/11/2021
  09:00-12:00       25
Đăng ký ngay
17/11/2021 CÔNG THỨC KỲ DIỆU TRONG GIAO TIẾP THUYẾT PHỤC
  17/11/2021
  14:30-17:30       25
Đăng ký ngay
02/12/2021 NĂNG LỰC TRÌNH BÀY THỰC TIỄN VÀ TRUYỀN CẢM HỨNG
  02,03, sáng 04/12/2021
  09:00-17:30       15
Đăng ký ngay
04/12/2021 LÀM CHỦ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU PHỐI VÀ TRÌNH BÀY TRỰC TUYẾN
  04/12/2021
  14:30-17:30       15
Đăng ký ngay
07/01/2022 CÔNG THỨC KỲ DIỆU TRONG GIAO TIẾP THUYẾT PHỤC
  07/01/2021
  14:30-17:30       25
Đăng ký ngay
07/01/2022 NGHỆ THUẬT PHẢN ĐỐI KHÔNG LÀM MẤT LÒNG
  07/01/2021
  09:00-12:00       25
Đăng ký ngay
24/03/2022 BÍ QUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC
  24/03/2022
  09:00-17:30       25
Đăng ký ngay
30/03/2022 HUẤN LUYỆN ĐỘI NGŨ NÂNG CAO NĂNG LỰC
  30/03/2022
  09:00-17:30       25
Đăng ký ngay
21/04/2022 ĐÀM PHÁN THÀNH CÔNG DỰA TRÊN ĐỐI NHÂN XỬ THẾ
  21/04/2022
  09:00-17:30       25
Đăng ký ngay
24/06/2022 PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH
  24/06/2022
  09:00-17:30       25
Đăng ký ngay
26/08/2022 DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VƯỢT TRỘI
  26/08/2022
  09:00-17:30       25
Đăng ký ngay

Cảm nhận của học viên