GIAO TIẾP HIỆU QUẢ VỚI CÁC KHUYNH HƯỚNG TÍNH CÁCH KHÁC NHAU

GIAO TIẾP VỚI CÁC KHUYNH HƯỚNG TÍNH CÁCH KHÁC NHAU - Communicate with Different Personality Styles

Nghiên cứu của nhiều nhà tâm lý học hành vi cho thấy rằng hành vi của con người có thể được phân loại thành bốn nhóm khác nhau. Không ai chỉ hoàn toàn thuộc một dạng khuynh hướng tính cách nào, và không dạng nào là tốt hơn hay xấu hơn. Mỗi khuynh hướng đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Bằng cách xác định được khuynh hướng tính cách nổi trội của bản thân và xây dựng khả năng nhận diện được khuynh hướng nổi trội của người khác, chúng ta có thể linh động điều chỉnh hành vi của mình để tương tác hiệu quả với nhiều dạng tính cách khác nhau.

Chương trình này giúp mọi người hiểu về bốn khuynh hướng tính cách nổi trội: Thúc đẩy, Biểu cảm, Hài hòa và Phân tích. Nhận biết được khuynh hướng tính cách của mình là yếu tố quan trọng để vượt qua các rào cản, kết nối với những người khác. Hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân sẽ giúp bạn tự kiểm soát hành động và cảm xúc của mình. Từ đó, bạn có thể tập trung vào việc thấu hiểu người khác và áp dụng những các tiếp cận hiệu quả để xây dựng mối quan hệ hợp tác với người khác.

MỤC TIÊU ĐỘT PHÁ VÀ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI THAM DỰ:

  • Xác định khuynh hướng tính cách của bản thân và cách bạn phản ứng dưới áp lực.
  • Sửa đổi hành vi của bạn để kết nối hiệu quả với các khuynh hướng tính cách khác nhau.
  • Tạo ảnh hưởng tích cực đến thái độ và hành vi của người khác.

Chương trình Huấn luyện nổi bật