Tổng quan về sự kiện

Giải pháp Talk: TAKE COMMAND - TIÊN PHONG LÀM CHỦ là món quà khởi đầu năm 2024 đầy giá trị để Lãnh đạo và đội ngũ của mình cùng nhau nhìn sâu vào nội tâm, truyền động lực đổi mới từ bên trong và gắn kết đội ngũ lại với nhau bằng tinh thần Tiên phong Làm chủ!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Nội dung sự kiện

Talk-Take-Command-1

WEBEVENT-TALK-TAKE-COMMAND_2Talk-Take-Command-341Talk-Take-Command-5

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN