TỔNG QUAN

Thấu hiểu sự cấp thiết chuyển mình trong nội lực của các tổ chức, Dale Carnegie mang đến Chương trình “Thảo luận Phát triển Kinh doanh” (Business Improvement Discussion) nhằm: NHẬN DIỆN bức tranh tổng thể về sức khỏe doanh nghiệp thông qua “Khảo sát đánh giá năng lực tổ chức và lãnh đạo doanh nghiệp”; THẢO LUẬN chuyên sâu cùng Ban Lãnh đạo công ty (trực tiếp cùng Chuyên gia của Dale Carnegie) về bối cảnh của những “điểm nghẽn” mấu chốt khiến hoạt động chưa hiệu quả và cản trở quá trình chuyển đổi tổ chức; ĐỀ XUẤT giải pháp tổng thể giúp khai thông “điểm nghẽn” cho công ty một cách chiến lược và hiệu quả trong dài hạn. Hình thức: Chuyên gia của Dale Carnegie sẽ đến và thảo luận trực tiếp với Ban lãnh đạo tại doanh nghiệp

XEM TIÊU CHÍ VÀ ĐĂNG KÝ

THÔNG TIN CHI TIẾT

Chúng ta đang phải đối mặt với bối cảnh kinh doanh có nhiều biến động và thay đổi lớn

  • Những xung đột chính trị, thay đổi các thể chế pháp lý, lạm phát, biến động trong chuỗi cung ứng,... Đối mặt với những thách thức này, nhiều doanh nghiệp đã phải thực hiện các biện pháp chuyển đổi tổ chức nhằm linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, tối ưu chi phí, tối ưu hóa quy trình sản xuất, năng suất nhân sự,...

  • Đột phá về mặt công nghệ. Tổ chức phải đối mặt với thách thức về việc khai thác sức mạnh của các công nghệ mới liên tục ra đời, cần áp dụng các quy trình mới hiệu quả hơn, phát triển các nhiệm vụ công việc mới, đào tạo lại lực lượng lao động.

  • Phát triển kinh tế xanh là xu hướng chuyển dịch tất yếu. Các quốc gia trên thế giới đã và sẽ đưa ra những tiêu chí khắt khe hơn về môi trường trong thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, thuế carbon đang được cân nhắc áp dụng, thị trường tín chỉ carbon phát triển sẽ tạo lực đẩy cho các doanh nghiệp Việt phải tiến hành chuyển đổi xanh nhanh hơn và mạnh mẽ hơn.

  • Số lượng Gen Z đang ngày càng tăng lên tại mỗi doanh nghiệp. Điều này đang thúc đẩy các tổ chức phải thích nghi và tối ưu hóa chiến lược nhân sự của mình, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập.

Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam tất yếu phải thay đổi để thích ứng và phát triển. Đặc biệt là sự đồng bộ về phát triển của năng lực con người, năng lực tổ chức tương ứng với sự thay đổi nhanh chóng và liên tục của bối cảnh. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi tổ chức không hề dễ dàng bởi bên trong mỗi doanh nghiệp còn tồn đọng những "điểm nghẽn" mấu chốt chưa được nhận diện và khai thông!

 Visual-BID

Hình thức

  • Dẫn dắt bởi Chuyên gia Tư vấn phát triển năng lực Tổ chức của Dale Carnegie Việt Nam
  • Thời lượng: 90 phút
  • Địa điểm: Trực tiếp tại doanh nghiệp
  • Ban Lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cùng Chuyên gia của Dale Carnegie ngồi lại với nhau để: Nhận diện bức tranh tổng thể về sức khỏe doanh nghiệp; Thảo luận chuyên sâu về những "điểm nghẽn" mấu chốt; Đề xuất giải pháp tổng thể giúp khai thông "điểm nghẽn" cho công ty một cách chiến lược và hiệu quả trong dài hạn.

 

Chi phí

Tặng 100% cho doanh nghiệp phù hợp với tiêu chí của chương trình!

 

Hãy kiểm tra ngay sự phù hợp của doanh nghiệp với chương trình

và nhanh chóng cùng Dale Carnegie Nhận diện và Khai thông “Điểm nghẽn” giúp Tổ chức Thích ứng và Làm chủ sự Thay đổi!

XEM TIÊU CHÍ VÀ ĐĂNG KÝ